13.8 °C, 2.5 m/s, 95.4 %

Pilsēta

Sākumlapa JaunumiPilsētaJelgavas pašvaldība Loka maģistrāles lietā ar sūdzību vēršas Eiropas Komisijā
Jelgavas pašvaldība Loka maģistrāles lietā ar sūdzību vēršas Eiropas Komisijā
19/06/2023

Jelgavas pašvaldība Loka maģistrāles lietā ar sūdzību vērsusies Eiropas Komisijā. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad ilgstošas tiesāšanās rezultātā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra piemēroja Jelgavas pašvaldībai finanšu korekciju. Taču tieši šī iestāde bija viena no institūcijām, kura uzraudzīja maģistrāles rekonstrukciju un rekonstruēto ielu apsekoja arī pēc tās nodošanas ekspluatācijā.

Jau trešo gadu jelgavnieki novērtē ērtības, ko sniedz pilnībā pārbūvētā Loka maģistrāle gandrīz piecu kilometru garumā un sakārtotās apbraucamās ielas vēl 6,4 kilometru garumā, kas ir neatsverams ieguvums pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotāju pārvietošanās kvalitātei. Taču, neskatoties uz to, Loka maģistrāle joprojām ir strīdus objekts. Jāatgādina, ka uzņēmums “Igate KT”, kas arī startēja iepirkuma konkursā un objektu bija gatavs būvēt par 5,4 miljoniem eiro dārgāk, turpināja apstrīdēt būvnieka izvēli projektā. Šī tiesvedība jau sākotnēji bija “Igates KT” vēršanās pret Jelgavas pašvaldību. Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmums bija pamatots, jo Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums apliecināja, ka komisija, izvēloties būvnieku Loka maģistrāles rekonstrukcijai, veica izvērtējumu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Saskaņā ar pašvaldības Iepirkumu komisijas 2018. gada 3. aprīļa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu konkursā bija iesniegti pieci piedāvājumi: AS “A.C.B.” (piedāvātā līgumcena – 24 618 936,41 eiro bez PVN); SIA “Ceļu būves firma “Binders”” (piedāvātā līgumcena – 22 997 771,71 eiro bez PVN); SIA “YIT Infra Latvija” (piedāvātā līgumcena – 23 857 053,23 eiro bez PVN); piegādātāju apvienība “Igate KT” (piedāvātā līgumcena – 23 100 100,10 eiro bez PVN); personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba” (piedāvātā līgumcena – 17 692 909,06 eiro bez PVN). Ņemot vērā četru pretendentu cenu piedāvājumus, kas savstarpēji atšķīrās par nebūtiskām summām, bet uzņēmuma “RERE vide – Hidrostatyba” piedāvātā cena bija par 5,4 miljoniem eiro zemāka, Jelgavas pašvaldība vērsās Konkurences padomē, lai tā izvērtē iespējamo ceļu būvnieku savstarpējo vienošanos cenu piedāvājumā.

Būvdarbu līgums ar konkursa uzvarētāju tika noslēgts 2018. gada jūnijā, taču pirmā tiesas sēde notika tikai 2019. gada martā. Savukārt 2019. gada maijā pieņemts Administratīvās rajona tiesas spriedums, ar kuru noraidīts “Igate KT” pieteikums, ka IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums būtu atzīstams par prettiesisku, tādējādi apliecinot, ka pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmums bijis tiesisks un pamatots. Tomēr “Igate KT” minēto spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, kur ar Senāta 2020. gada 4. maija spriedumu tika nospriests nodot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesai. 2021. gada maijā Administratīvā rajona tiesa lēma atzīt par prettiesisku Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmumu par Loka maģistrāles būvnieka izvēli. Pašvaldība spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, bet saņēma Augstākās tiesas atteikumu par kasācijas tiesvedības uzsākšanu. Tas nozīmē, ka Augstākā tiesa neskatīja lietu pēc būtības un atstāja spēkā Administratīvās rajona tiesas maijā pieņemto lēmumu.

Būtiski, ka Loka maģistrāles būvdarbu iepirkuma rezultātus apstiprināja kompetentā uzraudzības iestāde – IUB. Iepirkumu procedūru skatīja arī Eiropas Komisija. Tāpat Loka maģistrāles rekonstrukciju uzraudzīja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas rekonstruēto ielu apsekoja arī pēc tās nodošanas ekspluatācijā, atzīstot, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi. Jelgavas pašvaldība uzskata, ka visu šo iesaistīto un atbildīgo institūciju pozitīvie atzinumi norāda uz to, ka konkursā uzvarējušais pretendents ir bijis kvalificēts un būvdarbi veikti kvalitatīvi.

Pēc Augstākās tiesas atteikuma uzsākt kasācijas tiesvedību Centrālā finanšu un līgumu aģentūra piemēroja Jelgavas pašvaldībai finanšu korekciju ES fonda piešķirtajam finansējumam.

Pagājušā gada oktobra domes sēdē pašvaldība paredzēja 650 000 eiro piemērotās finanšu korekcijas segšanai, paredzot, ka atlikušo summu pašvaldība segs 2024. gadā. Taču vienlaikus pašvaldība jau tobrīd paredzēja vērsties ES kompetentajās institūcijās, lai rastu risinājumu šai komplicētajai situācijai.

Šis projekts ir viens no pilsētas lielākajiem un finansiāli apjomīgākajiem būvniecības darbiem. Loka maģistrāle ir Jelgavas maģistrālā iela, kas savieno autoceļu A8 ar Kalnciema ceļu un autoceļu P99 Jelgava–Kalnciems. Tās rekonstrukcija bija būtisks solis pilsētas turpmākajai attīstībai, izbūvējot iecerēto ziemeļu apvedceļu, ko veidos Loka maģistrāle, perspektīvais ziemeļu šķērsojums pāri Lielupei un Driksai un Atmodas iela.

Jelgavas pašvaldība, šajā projektā piesaistot Eiropas Savienības finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T), rekonstruēja Loka maģistrāli no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai 4733 metru garumā. Projektā ne tikai atjaunota maģistrālā iela, bet arī rekonstruētas komunikācijas, izbūvēts jauns pārvads pār dzelzceļu, gājēju un velo celiņi, stāvvietas, atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīvi, atkritumu urnas, atjaunotas pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidota atpūtas vieta ar karti tūristiem. Tāpat sakārtotas apbraucamās ielas 6,4 kilometru garumā.