23.2 °C, 2.8 m/s, 60.1 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPilsētas vadība ar bērnudārzu vadītājiem pārrunā aktualitātes
Pilsētas vadība ar bērnudārzu vadītājiem pārrunā aktualitātes
19/10/2023

Lai iepazītos ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, pārrunātu iepriekšējā mācību gada veiksmes un izaicinājumus un uzklausītu vadības komandu redzējumu par izglītības iestādes turpmākās attīstības vajadzībām, šonedēļ četrus pašvaldības bērnudārzus apmeklēja Jelgavas pilsētas vadība un Jelgavas Izglītības pārvaldes speciālisti. Sarunas jau aizvadītas “Zīļukā”, “Vārpiņā”, “Alnītī ” un “Rotaļā”, bet šādas tikšanās paredzētas arī citos pilsētas bērnudārzos.  

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” ir viena no pirmajām Jelgavā, kas jau astoņus gadus mērķtiecīgi īsteno Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu, un šovasar tā saņēmusi septīto Zaļo karogu. Vizīte izglītības iestādē sākās ar iestādes teritorijas apskati – tur par dabai draudzīgo dzīvesveidu un zaļo domāšanu liecina gan velonovietnē atstātie bērnu un darbinieku velosipēdi, gan nupat ieziemotā sajūtu taka, gan grupu mazdārziņi, kuros vēl krāšņi zied rudens augi, gan arī īpaši izveidotais “Zīļuka mežs” un “Zīļuka pļava”.

Bērnudārza vadītāja ar lielu aizrautību stāstīja par iestādes vērtībām, darbinieku un vecāku kopā paveikto teritorijas labiekārtošanā un āra mācību vides un procesa organizēšanā. Īpaši lepna vadītāja ir par profesionālo iestādes personālu – visiem “Zīļuka” pedagogiem ir augstākā izglītība un atbilstoša profesionālā kvalifikācija –, kas neapšaubāmi ir būtiski bērnu kvalitatīvai sagatavošanai skolai. Piemēram, 41 no 44 nu jau pirmklasniekiem uz skolu devās, protot lasīt, 35 – uzrādot labas un teicamas matemātiskās prasmes. Vadītāja gan norādīja, ka aktualizējams ir jautājums par bērnu fiziskās attīstības un prasmju līmeni – kaut arī dažādās mācību ekskursijās kopumā noiets vairāk nekā 70 kilometru, tomēr ir nepieciešams kopumā stiprināt un uzlabot bērnu fizisko sagatavotību un izturību.

Domājot par turpmāko attīstību, “Zīļuka” vadītāja norādīja uz nepieciešamību atjaunot rotaļu ierīces grupu rotaļu laukumos, kā arī iegādāties saules gaismu un karstumu aizturošas žalūzijas, kas ļautu uzlabot bērnu labizjūtu un mācīšanās spējas, grupās nodrošināt labāku gaisa kvalitāti.

Bērnudārzā ”Vārpiņa” priecājas par jauno žogu, kas ieskauj iestādes teritoriju un gādā par bērnu drošību. Veselīgs dzīvesveids un atbildīga attieksme pret sevi – tās ir tikai dažas no tēmām, pie kurām īpaši strādā “Vārpiņā”. Gan Džimbas 11 soļu drošības programma, gan Jelgavas valststpilsētas ieteicamās atkarību profilakses programmas saturs veiksmīgi integrēts pirmsskolas izglītības satura īstenošanā un bērnu sagatavošanā pārejai uz nākamo izglītības pakāpi. “Vārpiņas” vadība atzinīgi novērtē pilsētas ieguldījumu pedagogu sagatavošanā – iestādē strādā viena skolotāja, kura ar Jelgavas pašvaldības atbalstu studēja Liepājas Universitātē. Tāpat vadība atzinīgi vērē iespēju pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi segt no iestādes budžeta. Iestādē atzīst, ka sadarbība ar izglītojamo vecākiem ir izlabojusies, tomēr to ir jāturpina stiprināt – gan ar vecāku līdzdalības un līdzatbildības veicināšanu caur praktiskām nodarbēm, gan arī izglītošanu un iesaistīšanu iestādes darbības izvērtēšanā un turpmākās attīstības vajadzību noteikšanā.

Neskatoties uz patiesi apjomīgajiem paveiktajiem darbiem iestādes infrastruktūras un teritorijas uzlabošanā, iestādei ir ambiciozi plāni attiecībā uz mācību vides pilnveidi un mūsdienīgu tehnoloģiju jēgpilnu izmantošanu.

Tikšanās laikā “Alnītī” dalībnieki tika iepazīstināti ar aktuālo situāciju izglītības iestādē, definētajām vērtībām, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, ar jau paveikto un arī nupat iesākto. Jāpiebilst, ka astoņi no 17 “Alnīša” pedagogiem studē un vēl tikai iegūst pedagoģisko izglītību, tādējādi mērķtiecīgi tiek izmantotas dažādas pilsētas līmenī pieejamās atbalsta iespējas droša un kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai – gan pieredzējušākie kolēģi, gan četri mācīšanās konsultanti no citām izglītības iestādēm, gan profesionāli lektori. Mērķtiecīgs un sistēmisks darbs iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanai un pakāpeniska iestādes tradīciju veidošana vieno un stiprina kolektīvu, piesaista jaunus kolēģus. Jāpiebilst, ka pavisam drīz – 1. novembrī – iestādē tiks atvērta vēl viena grupa. Lai gan sadarbības veidošanā ar vecākiem vēl daudz darāmā, iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja ar lepnumu prezentēja kopīgi ar vecākiem jau organizētos pasākumus un aktivitātes. Iestādes vecāku padomes priekšsēdētāja atzīmēja iestādes komandas veikumu un apliecināja vecāku pašu atbildību savstarpējās saziņas kultūrā un iesaistīšanos konstruktīvā problēmsitāciju risināšanā, nevis bieži vien anonīmā sūdzību rakstīšanā un viedokļu paušanā sociālajos tīklos.

Pilsētas vadība un Izglītības pārvaldes speciālisti tikās arī ar bērnudārza “Rotaļa” komandu. Raksturojot situāciju, kad pieaug bērnu skaits, kuriem nepieciešams individualizēts atbalsts, iestādes vadītāja apliecināja bērncentrētas izglītības vērtības un profesionāļu ieguldījumu izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Veidojot izglītības vidi, pilnveidota mācību materiālā bāze, tostarp iestādes koplietošanas telpās tapušas “Burtu stacijas”, kuras bērni izmanto ne tikai mācību procesā kopā ar pedagogiem, bet tās ir pieejamas arī vecākiem un netieši rosina iesaistīties – paveikt kādu no uzdevumiem kopā ar mammu vai tēti, no rīta atnākot uz bērnudārzu vai pēcpusdienā dodoties mājup.

Vērtējot savu nu jau absolventu gatavību skolas gaitu uzsākšanai, iestādes vadība atzīmēja labus rezultātus tekstpratībā, tostarp arī lasītprasmē, norādot, ka bērnu prasmes tikušas vērtētas pēc pašu pedagogu izstrādāta vērtēšanas materiāla. Vadītāja uzsvēra, ka pedagogu savstarpējā sadarbība ir kā atslēgas vārds kompetenču pieejas īstenošanā un katra bērna vajadzību pamanīšanā un nodrošināšanā. Sadarbība ar ģimenēm un vecāku iesaiste sava bērna mācīšanās sasniegumu veicināšanai ir viena no iestādes darba prioritātēm, un tajā ir jāiegulda milzu darbs.

Jāpiebilst, ka vizītes bērnudārzos, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, turpināsies.