20.9 °C, 1.4 m/s, 90.1 %

Jaunumi

Sākumlapa Jaunumi«Pilsētsaimniecība» plānoto paveiks līdz salam
«Pilsētsaimniecība» plānoto paveiks līdz salam
27/09/2006

Peldu ielas masīvā ievelk ūdensvadu un kanalizāciju
Tā kā pieslēgumu bija iespējams izveidot tikai Kronvalda bulvārī, tad aģentūra rada iespēju uzlabot situāciju visā tuvākajā dzīvojamo māju rajonā, jo daudzviet šajās dzīvojamajās mājās līdz šim nebija iespēja ievilkt kanalizāciju. Tā kā šos darbus paredzēts pabeigt jau šogad, tad nākamajā pavasarī tie iedzīvotāji, kuri vēlēsies savus īpašumus pieslēgt pilsētas kanalizācijas tīklam varēs doties uz SIA «Jelgavas ūdens», lai saskaņotu tehniskos noteikumus un projektu. Šāda iespēja būs ap 700 mājvietām un jau šobrīd «Jelgavas ūdens» plāno vērsties domē, lai mēģinātu rast iespēju atvieglot iedzīvotājiem dokumentācijas kārtošanu kanalizācijas pieslēguma veikšanai.
Tāpat šajā teritorijā notiek arī ūdensvada izbūve – jau pērn tas izdarīts Peldu ielā, bet šogad pienākusi kārta Cukura ielai.

Sakārto Zvaigžņu dīķi, labiekārto tā apkārti
Līdz gada beigām izmaiņas gaida arī Zvaigžņu (Roņu) dīķi Brīvības bulvārī. Tur notiks dīķa tīrīšanas un krastu nostiprināšanas darbi, kas iekļauti būvprojekta «Brīvības bulvāra skvēra rekonstrukcija» pirmajā kārtā. Dīķa tīrīšanas un krastu nostiprināšanas darbi tiek finansēti no PHARE 2003 projekta «Ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijas pašvaldībās» līdzekļiem. Savukārt otrajā kārtā par pašvaldības līdzekļiem notiks Brīvības bulvāra skvēra labiekārtošana.
Saskaņā ar tehnisko projektu, dīķa dienvidrietumu krasts visā garumā tiks attīrīts no augošajiem krūmiem un vairums kokiem. Darbu veikšanas laikā nepieciešamības gadījumā var būt iespējama ūdens līmeņa samazināšana. Dīķa tīrīšanu un krastu nostiprināšanu veiks SIA «Ciedra A».
Lietusūdeņu projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas modeli Latvijas pašvaldību teritorijās Jelgavā un Cēsīs, kā arī integrēt ilgtspējīgas attīstības principus pilsētu attīstības stratēģijās un teritorijas plānojumos. Projekta aktivitātes Jelgavā paredz ne tikai Zvaigžņu dīķa tīrīšanas un krastu nostiprināšanas darbus, bet arī situācijas izpēti un lietusūdeņu apsaimniekošanas modeļa izstrādi Miezītes ceļa rajonā. Vēl paredzēta pieredzes apmaiņa un apmācība, kā arī informatīva materiāla sagatavošana un iespiešana.
Lietusūdeņu projekta ieviešanas laiks ir no 2005. gada 30. novembra līdz 2006. gada 29. novembrim. Projekta kopējais budžets ir 187922,76 lati, ko sastāda PHARE grants 146134,45 latu apmērā, Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 23515,41 latu apmērā, Cēsu pašvaldības līdzfinansējums 17570,10 latu apmērā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes līdzfinansējums – 702,80 lati.
Šis projekts pierāda, ka sekmīgi iecerēto var realizēt vienlaikus piesaistot gan ES līdzekļus, gan ieguldot pašvaldības finanses. Paralēli tam, kamēr par ES līdzekļiem tiks veikta dīķa tīrīšana, par pašvaldības finansēm tiek sakārtots apgaismojums dīķa apkārtnē. Šajā teritorijā jau izveidots bērnu rotaļu laukums, kas jau to vērš kā pievilcīgāku atpūtas vietu pilsētniekiem, taču darbi te turpināsies arī nākamajos gados, kad tiks izbūvēti celiņi un turpināsies teritorijas labiekārtošana.

Lietus kanalizācijai īpaša nozīme
Šogad būtisku nozīmi pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» pievērš arī lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu sakārtošanai. Jelgava atrodas Zemgales līdzenumā, kas nes līdzi arī ne tik pozitīvas iezīmes – zemākās ielās lietus ūdeņi neaizplūst, radot problēmas iedzīvotājiem, kuri jau vairākkārt ir vērsuši aģentūras uzmanību uz šo problēmu. Tāpēc šogad šajā jomā tiek realizēti trīs lielāki projekti, kas ļauj sakārtot lietus kanalizācijas tīklus Zirgu un Smilšu ielā, kā arī Mazajā ceļā.
Mazā ceļa projekts ir īpaši izceļams, jo tas ir viens no retajiem gadījumiem, kad iniciatīva nākusi no pašiem iedzīvotājiem, kuri par saviem līdzekļiem izstrādāja projektu un tad vērsās «Pilsētsaimniecībā» ar lūgumu to realizēt. «Pilsētsaimniecība» vienmēr ir novērtējusi iedzīvotāju iniciatīvu, tāpēc arī šajā gadījumā nekavējoties uzsākts darbs, lai uzlabotu lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu Mazajā ceļā.

Informāciju sagatavoja
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns