19.2 °C, 4.5 m/s, 87.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPirmklasnieku reģistrācija 4. vidusskolas mūzikas klasē sāksies 4. janvārī; apmeklējumam klātienē iepriekš jāpiesakās
Pirmklasnieku reģistrācija 4. vidusskolas mūzikas klasē sāksies 4. janvārī; apmeklējumam klātienē iepriekš jāpiesakās
17/12/2020

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2021./2022. mācību gadā 1. klasē Jelgavas 4. vidusskolas īstenotajā pamatizglītības programmā ar mūzikas ievirzi sāksies 4. janvārī. Reģistrēties varēs gan klātienē, gan arī attālināti, iesniedzot pieteikumu elektroniski. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos drošības pasākumus, lai bērnu mācībām reģistrētu klātienē, tā likumiskajam pārstāvim skolas mājaslapā obligāti jāpiesaka iestādes apmeklējuma laiks iesnieguma reģistrēšanai – to var izdarīt no 21. decembra. Pārējās pamatizglītības programmās gan 4. vidusskolā, gan citās pilsētas skolās bērnu reģistrācija 1. klasēs sāksies 1. martā pulksten 8, bet no 15. februāra izvēlētās skolas mājaslapā bērna likumiskais pārstāvis varēs rezervēt skolas apmeklējuma laiku.

Šādu pirmklasnieku reģistrēšanas kārtību nākamajam mācību gadam ceturtdien, 17. decembrī, Jelgavas domes sēdē apstiprināja deputāti.

 

4. janvārī pulksten 8 sāksies bērnu reģistrēšana 1. klasē Jelgavas 4. vidusskolā ar mūzikas ievirzi. Skolas direktors Agris Celms uzsver, ka mūzikas novirziena klasē agrāk reģistrēties nepieciešams, lai varētu pārbaudīt topošo pirmklasnieku muzikālo spēju atbilstību programmai ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem. Gadījumā, ja tomēr bērns netiek uzņemts šajā programmā, martā vecāki bērnu varēs reģistrēt citas pamatizglītības programmas apguvei vai nu 4. vidusskolā, vai citā pilsētas skolā. «Lai iestātos mūzikas klasē, bērniem būs trīs nodarbības, kurās mēs palīdzēsim sagatavoties gaidāmajai pārbaudei. Tas nepieciešams, lai bērnam šāds pārbaudījums nebūtu svešs un neradītu lieku stresu. Piemēram, atkārtot skaņu no klavierēm, atkārtot melodijas fragmentu, atkārtot ar plaukstiņām ritma piemēru. Reģistrējot bērnu mācībām šajā klasē, vecāki saņems grafiku ar nodarbību laikiem,» stāsta direktors, piebilstot, ka katru gadu mācībām 1. klasē ar mūzikas ievirzi piesakās aptuveni 50 bērni, bet uzņemti tiek 30. 

 

Reģistrēt bērnus mācībām 1. klasē ar mūzikas ievirzi varēs gan klātienē, gan elektroniski. Ja bērna likumiskais pārstāvis to vēlas darīt klātienē, viņam no 21. decembra skolas mājaslapā www.4vsk.jelgava.lv obligāti jāpiesaka iestādes apmeklējuma laiks iesnieguma reģistrēšanai. Tikai norādītajā laikā bērna likumiskais pārstāvis drīkstēs doties uz skolu. Iesniegumu iesniedzot personīgi, jāuzrāda iesniedzēja personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments, aizgādnim – arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Taču bērnu mācībām mūzikas klasē varēs reģistrēt arī elektroniski. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim uz iestādes e-pasta adresi pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv jānosūta iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iestāde iesniedzēju vienas darba dienas laikā elektroniski informēs par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku. Iesnieguma forma ir pieejama skolas mājaslapā www.4vsk.jelgava.lv.

 

Jelgavas pilsētas domes lēmums paredz, ka bērnu reģistrācija 1. klasē pārējās pamatizglītības programmās Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā un Jelgavas 6. vidusskolā sāksies marta pirmajā darba dienā, 1. martā, pulksten 8. Bet no 15. februāra katras skolas mājaslapā bērna likumiskais pārstāvis varēs rezervēt skolas apmeklējuma laiku, ja būs izvēlējies reģistrāciju veikt klātienē.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē