22.5 °C, 2.9 m/s, 53.1 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPirmklasnieku reģistrācija sākas 2. martā
Pirmklasnieku reģistrācija sākas 2. martā
27/02/2020

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 1. klasē 2020./2021. mācību gadā Jelgavas skolās sākas 2. martā pulksten 8. Vecāki pirmklasniekus mācībām varēs reģistrēt gan klātienē izvēlētajā skolā, gan elektroniski.

Jelgavas domes sēdē janvārī deputātu pieņemtais lēmums paredz, ka 1. klasēs nākamajā mācību gadā vispārējās pamat­izglītības programmās Jelgavas 4. sākumskolā uzņems 168 skolēnus, Jelgavas Centra pamatskolā, Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 4. un 6. vidusskolā – katrā 112 skolēnus, bet Jelgavas 5. vidusskolā – 84.

Jāpiebilst, ka Jelgavas 4. vidusskolā jau janvārī notika reģistrācija 1. klasēs ar mūzikas un sporta ievirzi. Šajās klasēs tiks uzņemti 56 audzēkņi.

Bērnu reģistrēt mācībām 1. klasē 2. martā no pulksten 8 varēs gan klātienē izvēlētajā skolā, gan arī elektroniski. Iesniedzot iesniegumu personīgi, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinošs dokuments, bet aizgādnim – arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim uz izglītības iestādes e-pasta adresi jānosūta iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Izglītības iestāde vienas dienas laikā informēs bērna vecākus par sūtītā iesnieguma saņemšanu. Iesnieguma veidlapa ir pieejama katras skolas mājaslapā. Būtiski uzsvērt, ka pirms 2. marta pulksten 8 elektroniski iesniegtos iesniegumus par bērna uzņemšanu 1. klasē nereģistrē.

“Esam ieinteresēti, lai vecāki topošo pirmklasnieku reģistrētu jau martā, neatliekot to uz vēlāku laiku, jo var izveidoties situācija, ka vairs nebūs vietas tieši tajā skolā, kuru vecāki savam pirmklasniekam izvēlējušies. Tādā gadījumā vieta tiks piešķirta kādā citā pilsētas skolā. Vieta mācībām 1. klasē Jelgavas izglītības iestādēs tiks nodrošināta visiem, un bērnu reģistrēšana turpināsies arī pēc marta,” norāda Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Jau aprīļa sākumā katrā skolā tiks veidoti klašu kolektīvi, ievērojot prioritāro secību. Kā pirmie konkrētajā izglītības iestādē tiks uzņemti tie topošie pirmklasnieki, kuru māsa vai brālis jau mācās šajā skolā; bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētā; ja konkrētajā iestādē bērns apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai ja bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis strādā šajā iestādē. Pārējie bērni tiks uzņemti iesniegumu reģistrēšanas secībā.

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē