15.2 °C, 0.6 m/s, 82.3 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPirmklasnieku reģistrācija sāksies 1. martā; apmeklējumam klātienē iepriekš jāpiesakās
Pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1. martā; apmeklējumam klātienē iepriekš jāpiesakās
10/02/2021

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2021./2022. mācību gadā 1. klasē pilsētas izglītības iestādēs sāksies 1. martā pulksten 8. Reģistrēt bērnu varēs gan attālināti, iesniedzot pieteikumu elektroniski, gan klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos drošības pasākumus, lai bērnu mācībām reģistrētu klātienē, tā likumiskajam pārstāvim izvēlētās skolas mājaslapā obligāti jāpiesaka iestādes apmeklējuma laiks iesnieguma reģistrēšanai. To varēs izdarīt no 15. februāra.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka 4. janvārī sākās bērnu reģistrēšana 1. klasē Jelgavas 4. vidusskolā pamatizglītības programmā ar mūzikas ievirzi, lai varētu novērtēt topošo pirmklasnieku muzikālās spējas. Pretendentu uzņemšana programmā ar mūzikas ievirzi notiek februārī, pamatojoties uz muzikālo spēju pārbaudes testa rezultātiem. Ja bērns netiks uzņemts šajā programmā, martā vecāki bērnu varēs reģistrēt citas pamatizglītības programmas apguvei vai nu 4. vidusskolā, vai citā pilsētas skolā.

 

Pārējās pamatizglītības programmās Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā un Jelgavas 6. vidusskolā pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1. martā pulksten 8.

 

Reģistrēt bērnu mācībām 1. klasē varēs gan klātienē, gan elektroniski. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Izglītības pārvalde mudina topošo pirmklasnieku vecākus bērnus mācībām 1. klasē reģistrēt elektroniski, tādējādi samazinot kontaktēšanos ar citiem cilvēkiem. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim uz iestādes e-pasta adresi jānosūta iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iestāde iesniedzēju vienas darba dienas laikā elektroniski informēs par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. Iesniegumi tiks reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku. Iesnieguma forma pieejama katras skolas mājaslapā.

 

 

Gadījumā, ja likumiskais pārstāvis bērnu reģistrēt mācībām tomēr vēlas klātienē, viņam no 15. februāra izraudzītās skolas mājaslapā obligāti ir jāpiesakās apmeklējumam, izvēloties izglītības iestādes apmeklējumam piedāvāto laiku. Tikai norādītajā laikā bērna likumiskais pārstāvis drīkstēs doties uz skolu. Iesniegumu iesniedzot personīgi, jāuzrāda iesniedzēja personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments, aizgādnim – arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Nākamajā mācību gadā 1. klasēs plānots uzņemt 700 skolēnu: Jelgavas 4. sākumskolā – 168, Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 4. vidusskolā un 6. vidusskolā – pa 112 skolēniem, 5. vidusskolā – 84. Izglītības pārvalde vērš uzmanību, ka Jelgavas 6. vidusskolā 1. klasē uzņem bērnus gan pamatizglītības programmā ar latviešu mācībvalodu, gan pamatizglītības mazākumtautību programmā.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē