25.8 °C, 2.8 m/s, 54.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPirmo reizi deviņu gadu laikā pilnībā izmantots pašvaldības līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanai
Pirmo reizi deviņu gadu laikā pilnībā izmantots pašvaldības līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanai
30/09/2023

Šogad pirmo reizi deviņu gadu laikā iedzīvotāji pilnībā izmantojuši piešķirto Jelgavas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Līdzfinansējums apgūts vēl pirms 1. oktobra, kas ir projektu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piecu mēnešu laikā šogad ir iesniegti septiņi projekti, bet, ņemot vērā 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprināto līdzfinansējumu, atbalstīti pieci daudzdzīvokļu māju pagalmu lab­iekārtošanas ideju pieteikumi. Iekšpagalmu labiekārtošanas ideju realizācijai 2023. gadā Jelgavas pašvaldība piešķīra finansējumu 100 000 eiro. Piecu dzīvokļu īpašnieku kopību ieguldītais finansējums šogad ir 63 877,79 eiro, bet visu apstiprināto projektu kopējās izmaksas – 163 877,79 eiro.

Jelgavas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs Māris Mielavs apstiprina, ka šogad jelgavnieku aktivitāte ir augsta: “Iesniegto projektu skaits un finansējuma apjoms apliecina, ka pilsētas iedzīvotāji izmanto iespēju labiekārtot vidi. Ir darbi, kas projektēti iepriekšējos gados un programmai pieteikti šajā gadā. Tas nozīmē, ka cilvēki labiekārtošanu plānojuši jau ilgtermiņā. Turklāt šogad pieteikšanās programmai bija iespējama uzreiz, tiklīdz tika pieņemts pilsētas budžets, tāpēc iesniegtos projektus varēja apstiprināt un realizēt ātrāk.”

Visu iesniegto labiekārtošanas projektu ēku apsaimniekotājs ir Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP).

JNĪP tehniskais direktors Oļegs Kukuts uzskata, ka šā gada iedzīvotāju aktivitāte ir apliecinājums iepriekšējos gados ieguldītajam darbam. “Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji redz reālu ieguvumu no šīs programmas, pamana jau veiktos projektus pilsētā un arvien vairāk apzinās, ka tā ir iespēja, kas jāizmanto. Šobrīd vēl divas mūsu apsaimniekotās mājas ir izstrādājušas pagalmu labiekārtošanas projektu, bet vēl trīs gatavas dokumentu izstrādei. Tas nozīmē, ka arī nākamgad aktivitāte šajā programmā varētu būt augsta,” spriež O.Kukuts.

Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti, pašvaldība nākamā gada budžeta kontekstā paredz pārskatīt pieejamo līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanas projektiem.

Jāatgādina, ka programmas mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.

Kādi labiekārtojumi ar pašvaldības līdzfinansējumu pagalmos veikti šogad

Atmodas ielas 80 un Atmodas ielas 78 māju pagalmā labiekārtota un estētiski gaumīga slēgta tipa atkritumu konteineru novietošanas laukuma izbūve pabeigta jau maijā. Šo daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopība saskaņotu projektu iesniedza 27. martā. Kopējās projekta izmaksas ir 23 923,74 eiro, no kurām 18 736,06 eiro līdzfinansē Jelgavas pašvaldība. Būvdarbu gaitā veikti sagatavošanās darbi bruģēta laukuma izbūvei 34,5 kvadrātmetru platībā, ieklāts bruģakmens segums, izgatavota un uzstādīta metāla konstrukcijas atkritumu konteineru novietne, kurā var novietot sešus atkritumu konteinerus, un atsevišķi ar žogu nodalīta teritorija lielgabarīta atkritumiem. Pie izbūvētā atkritumu konteineru novietošanas laukuma sakārtots brauktuves segums – ieklāts asfaltbetons, sakārtota lietusūdens novade un atjaunots zāliens. Būvdarbiem veikta būvuzraudzība.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 10 iekšpagalmā veikta lietus kanalizācijas tīkla pārbūve. Projekta gaitā pagalmā izbūvēti jauni lietus kanalizācijas tīkli, kas savāc lietusūdeņus no iekšpagalma seguma un jumta notekām, kā arī veikta būvdarbu zonas seguma atjaunošana ar nesaistītu minerālmateriālu. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 21 535,24 eiro, tostarp 10 767,62 eiro līdzfinansēja Jelgavas pašvaldība.

Noslēgusies automašīnu stāvlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Svētes ielā 28. Iepriekš automašīnas tika novietotas ēkas iekšpagalmā, kur visu mājas iedzīvotāju automašīnām vietas nepietika. Projektā risināta automašīnu novietne zaļajā zonā pie Svētes un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas krustojuma. Darbu gaitā ir labiekārtota teritorija, laukums ir bruģēts ar betona bruģakmens segumu, iekārtota zaļā zona, kurā tiks novadīts lietusūdens, kā arī veikta būvuzraudzība. Pie iebrauktuves teritorijā uzstādīta ceļa zīme Nr.523 “Stāvēšanas aizlieguma zona” ar papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, uz kuras norādīts, ka automašīnas drīkst novietot tikai ar Svētes ielas 28. mājas atļaujām. Automašīnu stāvlaukumā paredzēta vieta 12 automašīnām, atbilstoši ēkas iedzīvotāju prasībām katram dzīvoklim nodrošinot vismaz vienu stāvvietu. Kopējās projekta izmaksas ir 40 767,96 eiro, no kurām 20 000 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums.

Vērienīgus pagalma labiekārtošanas darbus realizē daudzdzīvokļu mājas Māras ielā 6 dzīvokļu īpašnieku kopība. Visā projektētajā teritorijā konstatēts liels iesegumu nolietojums, sadrupušas ceļa ietvju apmales, kas tehniski un vizuāli bija sliktā stāvoklī. Lai to novērstu, tiek atjaunots iebraucamā ceļa segums un no jauna izbūvēta droša gājēju ietve starp kāpņu telpu zonām. Paralēli paredzēti darbi lietusūdens novadīšanai esošajā zaļajā zonā un stāvlaukuma izbūvei. Pēc būvdarbu beigām atjaunos zaļo zonu, apstādījumus un dzīvžogu. Plānota arī visu darbu būvuzraudzība. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 72 912,37 eiro, tostarp 48 127,08 eiro līdzfinansē programma.

Jau 19. maijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meiju ceļā 40 dzīvokļu īpašnieku kopība iesniedza pieteikumu teritorijas labiekārtošanai – žoga izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meiju ceļā 40 teritorijā. Kopējās izmaksas šim projektam ir 4738,48 eiro, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 2369,24 eiro. Būvdarbu gaitā tiek izbūvēts zaļš pīts žogs 1,5 metru augstumā dzīvojamās mājas teritorijas iežogošanai, savukārt noslēgumā tiks atjaunots zāliens būvdarbu skartajā teritorijā.