16.4 °C, 1.9 m/s, 96.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPirms ielu rekonstrukcijas aicina uz sabiedrisko apspriešanu
Pirms ielu rekonstrukcijas aicina uz sabiedrisko apspriešanu
07/03/2018

Jelgavā, realizējot vērienīgu projektu, ir uzsākta būvprojektu izstrāde Garozas, Prohorova un Neretas ielas pārbūvei, lai jau 2019. un 2020. gadā šīs ielas varētu rekonstruēt. Projekta gaitā trīs ielās pilnībā tiks atjaunota novecojusī infrastruktūra, pārbūvējot un paplašinot braukšanas joslas, kā arī izbūvējot autobusu pieturas, apgaismojumu, inženiertīklus, apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu. Lai šos darbus varētu īstenot, nepieciešams nocirst 105 kokus, kas šobrīd aug ielu malās. Pēc projekta realizācijas to vietā tiks iestādīti 80 jauni koki.

Trīs ielu rekonstrukcija ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā». Tā laikā ne tikai bijušajā būvmateriālu kombināta teritorijā tiks radīta uzņēmējdarbībai pievilcīga vide, bet arī rekonstruētas līdzās esošās ielas depo mikrorajonā, kas būtiskus uzlabojumus nav piedzīvojušas gadiem.

 

Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē, būvprojekta realizācijas gaitā ielu sarkano līniju robežās, kur tiks izbūvētas jaunās komunikācijas, paredzēta 105 koku izciršana, tajā skaitā 54 vērtīgu koku, 18 mazvērtīgu un 33 nevērtīgu koku. Savukārt ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki. Likvidēto koku vietā pēc ielu rekonstrukcijas paredzēts iestādīt apmēram 80 jaunus kokus, veidojot ielās vienotu ainavisku stilu.

 

Kā nosaka Ministru kabineta noteikumi, pirms koku izciršanas iecere ir jānodod sabiedriskajai apspriešanai. Tā notiks no 8. līdz 22. martam, un tajā aicināts iesaistīties ikviens iedzīvotājs.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30), kā arī mājaslapā www.jelgava.lv šeit.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aizpildītas aptaujas lapas var iesniegt pa e-pastu buvvalde@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei (Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Jāpiebilst, ka jau līdz šim, pilsētā rekonstruējot ielas, vairākkārt nācies izcirst kokus, to vietā stādot jaunus. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība rada iespēju vērtīgākajiem no nocirstajiem kokiem dot otru mūžu – koka skulptūru simpoziju laikā tēlnieki šos kokus pārvērta skulptūrās, kas tagad kā spēļu un vides elementi rotā pilsētas bērnudārzu teritoriju.

 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē