16.5 °C, 2.4 m/s, 87.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaNama īpašnieks ir atbildīgs par īpašumam piegulošās ietves un iebrauktuves attīrīšanu no sniega
Nama īpašnieks ir atbildīgs par īpašumam piegulošās ietves un iebrauktuves attīrīšanu no sniega
12/01/2021

Sala un snigšanas apstākļos aktualizējas nepieciešamība attīrīt ietves, daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamos ceļus un gājēju celiņus pagalmā un novērst to slīdamību. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem gan juridiskas, gan fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšanu līdz brauktuves malai, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu uzturēšanu. Privātīpašnieki bez maksas var saņemt smilts-sāls maisījumu ietvju kaisīšanai, un līdz 11. janvārim šo iespēju izmantojuši 100 māju saimnieku.

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” ir atbildīga tikai par pašvaldības apsaimniekošanā esošo ietvju uzturēšanu, un iestāde ir noslēgusi līgumu ar SIA “KULK”. Uzņēmuma mazā traktortehnika un sētnieki attīra no sniega un ar pretslīdes materiālu kaisa pašvaldības pārziņā esošās ietves.

 

Savukārt juridiskas un fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju, piebraucamo ceļu un daudzstāvu apbūves namu pagalmu ceļu, kas nodrošina pieslēgumu pilsētas ielu tīklam, uzturēšanu un kopšanu, tostarp sniega notīrīšanu un slīdamības novēršanu. Fiziskām personām privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšana jānodrošina līdz pieciem metriem no zemesgabala robežas, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem.

 

Piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšana jānodrošina līdz pulksten 7.30, daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu tīrīšana – līdz pulksten 9. Bet dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana no piegulošajā teritorijā esošās ietves un daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamiem ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem jānodrošina līdz pulksten 22.

 

Lai veicinātu privātmāju īpašnieku iesaistīšanos pilsētas infrastruktūras uzturēšanā, “Pilsētsaimniecība” piedāvā bezmaksas smilts-sāls maisījumu (25 kilogrami), ko iespējams izmantot publiskā lietošanā esošo ietvju kaisīšanai, novēršot slīdamību. No pagājušā gada decembra līdz 11. janvārim šo iespēju izmantojuši 100 privātmāju saimnieku.

 

Pieteikties smilts-sāls maisījuma piegādei var, zvanot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 un atstājot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs).

 

 

Foto: “Pilsētsaimniecība”

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē