22.2 °C, 2.9 m/s, 52.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaProjekta publiskā apspriešana detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B
Projekta publiskā apspriešana detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B
20/08/2020

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020. gada 12. augusta lēmumu Nr.2-26.3/5763 tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā projekts.

Ar detālplānojuma redakciju no 20. augusta līdz 9. septembrim var iepazīties arī pašvaldības mājas lapas sadaļā “Līdzdalība”,  valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā: pirmdienās no 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17 un piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 9. septembrim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv .

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas: no 20. augusta līdz 9. septembrim.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31. augustā pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, konferenču zālē.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un vide”, e-pasts: info@aunv.lv, tālr.: 29269076.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē