19.7 °C, 2.2 m/s, 96.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPubliskajai apspriešanai nodod četrus detālplānojumus
Publiskajai apspriešanai nodod četrus detālplānojumus
19/04/2021

Publiskajai apspriešanai no 21. aprīļa nodoti detālplānojumu zemes gabaliem Bāra ceļā 14, Kalnciema ceļā 120A, Meldru ceļā 2 un 4. līnijā 60A projekti. Šajās teritorijās iecerēts izveidot jaunas savrupmāju vai rindu māju būvniecībai piemērotas zemes vienības. Lai nodrošinātu piekļuvi plānotajiem īpašumiem, tiks izbūvēti koplietošanas ceļi, kas pieslēgsies esošajām ielām.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Dace Stūre informē, ka detālplānojumus izstrādājusi SIA “Arhitektūra un vide”. To risinājumi paredz zemes gabalu Bāra ceļā 14 sadalīt piecās zemes vienībās, zemes gabalu Kalnciema ceļā 120A – 20 zemes vienībās, Meldru ceļā 2 – 18 zemes vienībās, bet 4. līnijā 60A – 12 zemes vienībās savrupmāju vai rindu māju apbūvei. Piekļuvi šīm zemes vienībām plānots nodrošināt no jaunveidojamiem ceļiem, kuri attiecīgi pieslēgsies Bāra ceļam, Kalnciema ceļam, Meldru ceļam un 4. līnijai.

 

Detālplānojumu projektu publiskā apspriešana sākas 21. aprīlī, un tā norisināsies līdz 20. maijam neklātienes formā jeb attālināti.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes videokonferences režīmā platformā “Zoom” norisināsies:

  • detālplānojuma zemes gabalam Bāra ceļā 14 projektam – 11. maijā pulksten 17 (reģistrēties var ŠEIT;
  • detālplānojuma zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A projektam – 11. maijā pulksten 18 (reģistrēties var ŠEIT;
  • detālplānojuma zemes gabalam Meldru ceļā 2 projektam – 13. maijā pulksten 17 (reģistrēties var ŠEIT;
  • detālplānojuma zemes gabalam 4. līnijā 60A projektam – 13. maijā pulksten 18 (reģistrēties var ŠEIT.

Ar detālplānojumu projektiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (Bāra ceļš 14, Kalnciema ceļš 120A, Meldru ceļš 2, 4. līnija 60A).

 

Konsultācijas par detālplānojumu projektiem un iespējām ar tiem iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus iesniegumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot iesniegumu kastē Jelgavas pilsētas domes foajē vai iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē