14.6 °C, 0.8 m/s, 88.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaPubliskajai apspriešanai nodod lokālplānojumu Kalnciema ceļā 52
Publiskajai apspriešanai nodod lokālplānojumu Kalnciema ceļā 52
17/11/2021

No 17. novembra publiskajai apspriešanai nodota lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52 redakcija. Šajā teritorijā plānots veidot mazumtirdzniecības veikalu, tam nepieciešamo transporta un inženiertehnisko infrastruktūru un teritorijas labiekārtojumu.

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē skaidro, ka lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā 2009.–2021. gadam, mainot funkcionālo zonējumu no savrupmāju apbūves teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju. Šajā teritorijā plānots veidot jaunu būvobjektu – mazumtirdzniecības veikalu, tam nepieciešamo transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī teritorijas labiekārtojumu.

 

 

Lokālplānojumu izstrādātājs ir SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis”.

 

Lokālplānojumu redakcijas publiskā apspriešana norisināsies līdz 15. decembrim neklātienes formā jeb attālināti. Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferences režīmā platformā “Zoom” notiks 7. decembrī pulksten 16. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv. Uz norādīto kontaktinformāciju persona saņems informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

 

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļā “Līdzdalība”.

 

Konsultācijas par lokālplānojuma redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, vai iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Informācija sagatavota

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē