25.4 °C, 1.9 m/s, 75.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaPubliskās apspriešanas sanāksmes par detālplānojumiem Vecajā ceļā 27B un 3.līnijā 22A notiks attālināti
Publiskās apspriešanas sanāksmes par detālplānojumiem Vecajā ceļā 27B un 3.līnijā 22A notiks attālināti
08/04/2021

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā uzsāktās zemes gabalu Vecajā ceļā 27B un 3.līnijā 22A detālplānojumu publiskās apspriešanas notiks neklātienes formā video konferences režīmā.

Detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B pilnveidotā projekta publiskā apspriešana tika uzsākta 2020. gada 17. novembrī un turpināsies līdz 2021. gada 26. aprīlim. Detālplānojuma teritorijā ir paredzēta dzīvojamo ēku kompleksa apbūve, veidojot 19 jaunas zemes vienības savrupmāju un rindu māju apbūvei. Piekļuve zemes vienībām ir plānota no jaunveidojamās ielas, kas pieslēdzas pie Vecā ceļa.

Publiskās apspriešanas sanāksme detālplānojumam zemes gabalam Vecajā ceļā 27B video konferences režīmā ZOOM vidē notiks 19. aprīlī pulksten 17. Lai pieteiktu dalību sanāksmē, aicinām reģistrēties ŠEIT.

Detālplānojuma 3.līnijā 22A projekta publiskā apspriešana tika uzsākta 2021. gada 24. martā un turpināsies līdz 2021. gada 30. aprīlim. Zemes gabalu 3. līnijā 22A iecerēts sadalīt 11 savrupmāju vai rindu māju būvniecībai piemērotos zemesgabalos. Savukārt, lai nodrošinātu piekļuvi īpašumiem, tiks izbūvēta jauna iela, kas pieslēgsies 3.līnijai.

Publiskās apspriešanas sanāksme detālplānojumam 3.līnijā 22A video konferences režīmā ZOOM vidē notiks 22. aprīlī pulksten 17. Lai pieteiktu dalību sanāksmē, aicinām reģistrēties ŠEIT.

 

Ar detālplānojumu redakcijām publiskās apspriešanas laikā var iepazīties pašvaldības mājas lapā ŠEIT un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Vecais ceļš 27B un 3.līnija 22A). Konsultācijas par detālplānojumu projektiem un iespējām ar tiem iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 vai e-pastu: dace.sture@dome.jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, ievietot Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv un portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē