20.6 °C, 2 m/s, 89.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaRīt pēdējais NĪN nomaksas termiņš
Rīt pēdējais NĪN nomaksas termiņš
07/11/2022

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu nodaļa informē, ka rīt, 15. novembrī, ir 2022. gada ceturtais jeb pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņš.

Finanšu nodaļas dati liecina, ka līdz 4. novembrim NĪN iekasēts 92 procentu apmērā no 2022. gadam plānotā jeb 3,43 miljoni eiro. Jāpiebilst, ka 2022. gadā pašvaldības budžetā ieņēmumi no NĪN plānoti 3,72 miljoni eiro.

 

Juridisko personu nomaksātā NĪN īpatsvars ieņēmumos šobrīd ir 42,9 procenti jeb 1,47 miljoni eiro, bet fizisko personu – 57,1 procents jeb 1,96 miljoni eiro. Līdzīgs nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu apmērs šajā periodā ir bijis arī iepriekšējā gadā.

 

Finanšu nodaļa atgādina, ka saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktā nokavējuma nauda (no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,5 procenti par katru nokavēto dienu) par 2022. taksācijas gadam aprēķināto NĪN maksājuma kavējumu līdz 2022. gada 31. decembrim netiek aprēķināta. Taču, ja 2022. taksācijas gadam aprēķinātais NĪN maksājums nebūs veikts līdz 2022. gada 31. decembrim, nodokļa maksājumam, sākot no 2023. gada 1. janvāra, tiks aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā, tas ir, nokavējuma nauda pilnā apmērā būs jāmaksā par visu kavējumu. Šāda kārtība 2022. gada NĪN nomaksai attiecas uz 2022. gadā maksājamo nodokli, un šis regulējums nav attiecināms uz iepriekšējos taksācijas periodos nenomaksātajām summām. Līdz ar to nodokļa maksātāji aicināti neatlikt šā gada NĪN nomaksu uz nākamo gadu.

 

Finanšu nodaļa pateicas visiem NĪN maksātājiem, kuri godprātīgi un savlaicīgi veic nodokļa maksājumus pašvaldības budžetā, tādējādi izpildot gan likumdošanā noteiktās saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto funkciju, piemēram, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana, veselības un izglītības pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, pilsētas teritorijas labiekārtošana, izpildi, jo ieņēmumi no NĪN ir neatņemama pašvaldības budžeta sastāvdaļa.

 

NĪN maksājumu var veikt internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

 

Taču visērtāk NĪN nomaksāt, izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tajos jau ir pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai, turklāt nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Nomaksāt NĪN var arī veikalu tīkla “Maxima” kasēs. Veikala kasē norēķināties par NĪN var gan skaidrā naudā, gan ar norēķinu karti, taču jāņem vērā, ka par katru maksājumu tiek ieturēta komisijas maksa 0,50 eiro.

 

Jautājumus par NĪN var precizēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu nodaļā pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596. Taču informācija par NĪN un tā nomaksas iespējām ir pieejama arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

Banku konti NĪN nomaksai par nekustamo īpašumu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā pieejami ŠEIT.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē