16.9 °C, 3.4 m/s, 91.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedriskā apspriešana par esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikāciju
Sabiedriskā apspriešana par esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikāciju
23/09/2014

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai Programmai „Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana. Darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme Jelgavā notiks 6.oktobrī, pulksten 17.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai Programmai Latvijas dzelzceļa „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.
 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.
 
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.
 
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
 
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.
 
Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami:
 1. Aizkraukles novada dome, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle;
 2. Babītes novada Babītes bibliotēkā Babītes ciema „Strazdi”;
 3. Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava;
 4. Daugavpils novada dome, Attīstības nodaļa, Rīgas iela 2, Daugavpils;
 5. Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils;
 6. Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvalde, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts;
 7. Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde;
 8. Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava;
 9. Ikšķiles novada dome, 1.stāva vestibils, Peldu iela 2, Ikšķile;
 10. Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Daudzeva;
 11. Jēkabpils pilsētas dome, Vienas pieturas aģentūra, Brīvības iela 120, Jēkabpils;
 12. Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava;
 13. Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava;
 14. Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala;
 15. Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava;
 16. Kokneses novada dome, 2.stāvs, 3.kabinets, Melioratoru iela 1, Koknese;
 17. Krustpils novada dome Rīgas iela 150a, Jēkabpils:
 18. Ķeguma novada Būvvalde, Lāčplēša iela 1, Ķegums;
 19. Lielvārdes novada Būvvalde, Raiņa iela 11A, Lielvārde;
 20. Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde, „Mandegas”, Skultes pagasts;
 21. Līvānu novada dome, 3. stāvs, Rīgas iela 77, Līvāni;
 22. Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe;
 23. Olaines novada dome, Zemgales iela 33, Olaine;
 24. Ogres novada pašvaldība, sekretariāts 202.kab., Brīvības iela 33, Ogre
 25. Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki;
 26. Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas;
 27. Rēzeknes novada dome, 3.stāvs, 27.kabinets, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne;
 28. Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne;
 29. VAS „Latvijas dzelzceļš” vestibils, Gogoļa iela 3, Rīga;
 30. Salas novada dome, Susējas iela 9, Sala;
 31. Salaspils novada dome, Apmeklētāju apkalpošanas centrs, Līvzemes iela 8, Salaspils;
 32. Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti;
 33. Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri;
 34. Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka;
 35. Talsu novada Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3, Stende;
 36. Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums;
 37. Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļa, Rīgas iela 13, Varakļāni;
 38. Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki;
 39. Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils;
 40. Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2,  Ventspils;
 41. Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, Viļāni;
 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts:  . Vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, ) līdz 2014.gada 30.oktobrim
 
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
 • Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 13. oktobrī plkst. 13:00;
 • Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde: 6.oktobrī plkst. 13:00;
 • Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 8.oktobrī plkst. 12:00;
 • Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 10.oktobrī plkst. 14:30;
 • Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00;
 • Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 15.oktobrī, plkst.16:00;
 • Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 10.oktobrī plkst. 12:00;
 • Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, 9.oktobrī, plkst. 14:00;
 • Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 11.oktobrī, plkst. 11:00;
 • Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre: 9.oktobrī plkst. 12:00,
 • Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne: 13. oktobrī plkst. 16:00;
 • VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga: 20. oktobrī plkst. 11:00,
 • Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils: 8.oktobrī plkst. 14:00;
 • Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 9.oktobrī plkst. 18:00;
 • Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 6.oktobrī  plkst. 14:30;
 • Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2, Ventspils: 7.oktobrī plkst. 15:00;
VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377

Ar informatīvajiem materiāliem ikviens interesents var iepazīties arī Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, 1.stāvā. Materiālus elektroniskajā versijā – skatīt pielikumā.

Informācija sagatavota
VAS Latvijas dzelzceļš