-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSadarbības partneri tiekas darba grupas sanāksme Šauļos
Sadarbības partneri tiekas darba grupas sanāksme Šauļos
08/02/2019

2019.gada 30.janvārī projekta “Tehniskā bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)” partneri – Jelgavas pilsētas dome, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas dienests – tikās pirmajā darba grupas sanāksmē Šauļos, lai pārrunātu projekta īstenošanas gaitu un noteiktu turpmāko rīcības plānu.

Sanāksmē projekta partneri ziņoja par paveikto pirmajā projekta ieviešanas periodā (01.07.2018.-31.12.2018.) un precizēja termiņus novēloto projekta aktivitāšu īstenošanai. Turpinot tikšanos. projekta partneri pārrunāja plānotās darbības un veicamās aktivitātes nākamajā projekta īstenošanas periodā (01.01.2019. – 30.06.2019.).

 

Noslēgumā partneri apmeklēja Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta filiāli, kurā tiek organizētas ugunsdzēsēju profesionālās sacensības un ārpustelpu treniņi fiziskās sagatavotība uzlabošanai. Tā bija lieliska iespēja nozares profesionāļiem veikt pieredzes apmaiņu saistībā ar šādu starptautisku sacensību organizēšanu un norisi.

 

Pirmajā projekta īstenošanas periodā uzsākta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana. Remontdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada augustam, atbildīgais partneris – Jelgavas pilsētas dome. Projekta ietvaros paredzēts arī divu sporta zāļu remonts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu vajadzībām Jelgavā un Šauļos. Sporta zālēm tiks veikts kosmētiskais remonts un iegādāts moderns sporta inventārs, tajā skaitā trenažieri. Šobrīd ir uzsākta nepieciešamās iepirkumu procedūras organizēšana, atbildīgais partneris – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tāpat norit aktīva gatavošanās projektā plānoto profesionālo sacensību un izglītojošo pasākumu organizēšanai ar mērķi palielināt operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību un veicināt operatīvo dienestu profesijas atpazīstamību  vietējās sabiedrības vidū.

 

Projekta mērķis: paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

 

Projekta kopējais budžets: ir 564 290, 38 EUR. No tā 479 646,82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643, 56 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai plānotais projekta budžets: ir 258 784, 64 EUR. No tā 219 967,25 EUR ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 38 817, 39 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 30.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.

 

Kontaktinformācija: 

Aiga Anitena

Projektu vadītāja, Projektu vadības sektors
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tālrunis: 63005560

E-pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv