15.1 °C, 1.3 m/s, 98.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSākas Pilssalas ielas pārbūves darbi
Sākas Pilssalas ielas pārbūves darbi
07/12/2022

Pilssalas ielā sākušies būvniecības sagatavošanās darbi, kur paredzēts pilnībā pārbūvēt ielu, tiltu pār kanālu, kā arī labiekārtot apkārtējo teritoriju. 

Darbi tiek veikti, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”. Tā gaitā pilnībā tiks pārbūvēta iela posmā no tilta pār Lielupi līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5 – ielas seguma atjaunošana, gājēju un velo celiņu izbūvēšana, lietusūdens kanalizācijas sistēmas, elektrisko tīklu, sakaru kanalizācijas, optiskā tīkla izveide, ārējā apgaismojuma ierīkošana. Tāpat tiks pārbūvēts tilts pār kanālu. Vēl teritorijā paredzēts izveidot fizisko aktivitāšu laukumu, izbūvēt autostāvlaukumu un labiekārtot tam piegulošo teritoriju, tajā skaitā dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” un savvaļas zirgu uzturēšanai un tūristiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras (jaunas apmeklētāju ieejas, atpūtas vietas, sabiedriskās tualetes, savvaļas zirgu barības novietne) izveide dabas lieguma neitrālajā zonā.

 

Šobrīd Pilssalas ielā sākušies pirmie darbi – vispirms tiek izzāģēti koki, tad veikti ēku demontāžas darbi, bet pēc tam paredzēts sākt būvēt pagaidu tiltu pār kanālu un uzbēruma izveidi teritorijā aiz kanāla. Realizējot apjomīgo projektu, teritorijā plānots iestādīt 210 jaunus kokus, ierīkot apstādījumu dobes ar ziemcietēm, zāļveida ziemcietēm un lapu, skuju krūmiem. Savukārt nocirst paredzēts 129 kokus – galvenokārt teritorijā aiz tilta pār kanālu, tostarp zirgkastaņas gar pili. Sabiedriskā apspriešana par šo koku ciršanu notika jau pirms diviem gadiem. Jāatgādina, ka LLU jau vairākkārt pašvaldībai bija lūgusi izskatīt deviņu parasto zirgkastaņu likvidēšanu pils austrumu pusē Lielupes krastā, kas aizsedz pils fasādi. Vēstulei LLU bija pievienojusi arī Rundāles pils muzeja direktores Lauras Lūses atzinumu, kurā teikts, ka šie koki šajā vietā ir neiederīgi, jo ir pretrunā ar vēsturisko arhitektūru un aizsedz pils zemākos stāvus. “Robainā koku rinda pilnībā disharmonē pils ainavā.

 

Ņemot vērā Jelgavas pils kā arhitektūras pieminekļa nozīmi Latvijas kultūras mantojuma saimē, aicinu LLU neatjaunot kastaņu stādījumus un izcirst vēl palikušos kokus, lai atjaunotu unikālo skatu perspektīvu uz pili pāri Lielupes plašumam. Šis skatpunkts ir viena no pilsētas būtiskākajām vizītkartēm, kas kalpo kā Jelgavas atpazīšanas zīme,” vēstulē uzsvēra Rundāles pils muzeja direktore. Ņemot vērā to, ka tobrīd noslēdzās pilnīga pils fasādes rekonstrukcija un tika gatavots arī Pilssalas ielas pārbūves projekts, universitātes ierosinātā koku likvidēšanu akceptēta, lai ikvienam iebraucējam pilsētā atklātos pilnīgs skats uz Baltijas lielāko baroka pērli – Jelgavas pili.

 

Saskaņā ar atklāta būvdarbu iepirkuma konkursa “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” rezultātiem būvdarbus veic piegādātāju apvienības “ABBA”, kuras sastāvā ietilpst SIA “ABORA”, SIA “ARGUS” un SIA “BALTIJAS BŪVE”.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē