14.2 °C, 2.5 m/s, 94.9 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSāks izstrādāt būvprojektu Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas ēkai un stadiona pārbūvei
Sāks izstrādāt būvprojektu Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas ēkai un stadiona pārbūvei
27/07/2023

Jelgavas domes sēdē pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai izstrādātu būvprojektu Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas ēkai un stadiona pārbūvei, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanai.

Kopējās investīciju projekta “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde” izmaksas ir 303 710 eiro, tai skaitā 273 339 eiro plānoti kā aizņēmuma līdzekļi un 30 371 eiro pašvaldības budžeta līdzekļi.

Jau ziņots, ka pašvaldības izsludinātajā metu konkursā par Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūvi, sporta stadiona pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu starp četriem iesniegtajiem metiem uzvarēja SIA “Livland Group” piedāvājums. Tajā ir veiksmīgi izveidots esošās skolas ēkas savienojums ar mūsdienīgu jaunbūvējamās bibliotēkas ēku, lai tā kompozicionāli iekļautos skolas teritorijā. Tāpat metā izstrādāts funkcionāli pamatots un ērti pieejams sporta laukums, teritorijas labiekārtojums.

Metu konkursa mērķis bija iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei, nodrošinot “objekta funkcijai un projekta budžetam atbilstošu arhitektonisko un funkcionālo risinājumu, paredzot energoefektivitātes pasākumus, kvalitatīvu, objekta funkcijai atbilstošu, nepieciešamo labiekārtojumu, sporta un atpūtas zonu izveidošanu teritorijā, kā arī risinot gājēju un transporta organizāciju”.

Pašvaldība ar metu konkursa uzvarētāju veica sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi. Tā ir noslēgusies, un nākamais solis, lai realizētu ieceri, ir būvprojekta izstrāde. Plānots, ka būvprojektu varētu izstrādāt 15 mēnešu laikā.