18.9 °C, 1.6 m/s, 83.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSāks projektēt slimnīcas infekcijas slimību un hronisko pacientu aprūpes nodaļu ēku
Sāks projektēt slimnīcas infekcijas slimību un hronisko pacientu aprūpes nodaļu ēku
07/03/2022

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” turpina darbu, lai jau šogad varētu uzsākt savulaik nepabeigtā dzemdību nama nojaukšanu Brīvības bulvārī un Infekcijas slimību nodaļas un Hronisko pacientu aprūpes nodaļas jaunbūves projektēšanu. Noslēdzoties pērn izsludinātajam metu konkursam par nodaļas jaunbūvi, par uzvarētāju atzīts arhitektu birojs SIA “NAMS”. Atbilstoši konkursa nolikumam uzvarētājs saņēma 7000 eiro prēmiju. Metu konkurss paredzēja, ka uzvarētāja darbs tiek izmantots par pamatu jaunās ēkas būvprojekta izstrādei, un slimnīca ar metu konkursa uzvarētāju sāks sarunu procedūru par jaunbūves projektēšanu un autoruzraudzības pakalpojumiem.

Jāatgādina, ka pēc SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” pasūtījuma jau pagājušā gada sākumā veikta savulaik nepabeigtās dzemdību nama būves ekspertīze. Tās rezultāti apliecināja, ka nepabeigtais būvniecības objekts neatbilst tādām prasībām kā mehāniskā stiprība un stabilitāte un atrodas pirmsavārijas stāvoklī. Objekta ekspertīzi veica SIA “Cilds”, atzinumā norādot, ka ēkas karkass kopā ar telpiskās noturības elementiem ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būvei izvirzāmajām būtiskajām prasībām. Pamatojoties uz šo atzinumu, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” pieņēma lēmumu par nepabeigtā dzemdību nama nojaukšanu, un to akceptēja arī Jelgavas dome. Paralēli tam Jelgavas slimnīca apzināja savas vajadzības šīs teritorijas turpmākai attīstībai. “Nepabeigtā būve savulaik celta kā dzemdību nams, taču šobrīd slimnīcai nav nepieciešams tik plašs atsevišķs dzemdību nams. Toties mums ir citas akūtas vajadzības, kas jārisina. Nevienā no Zemgales reģiona slimnīcām nav infekciju nodaļas – tuvākā atrodas Rīgā, Latvijas Infektoloģijas centrā, jo savulaik paredzētais infektoloģijas profils Dobeles slimnīcā netika attīstīts. Covid-19 pandēmijas laiks skaidri apliecinājis, ka ir vitāli nepieciešams stiprs reģionāls infektoloģijas profila pakalpojuma sniedzējs Zemgalē, kas atslogotu Rīgas slimnīcas un infekciju uzliesmojuma gadījumā neierobežotu reģiona slimnīcu ikdienas darbu,” pēc lēmuma pieņemšanas uzsvēra SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” valdes loceklis Kārlis Smilga.

 

 

Tāpat K.Smilga akcentēja, ka slimnīcai ir būtiski racionāli un efektīvi risināt vecās ēkas nojaukšanu: “Tāpēc arī šī sadaļa tika iekļauta jaunā projekta realizācijā. Aprēķini liecina, ka esošās ēkas atjaunošana būtu nesamērīgi dārga, ņemot vērā tās tehnisko stāvokli un nepieciešamību piemērot ēkas plānojumu mūsdienu ārstniecības iestāžu labiekārtojuma prasībām. Taču mēs vēlamies demontāžas laikā radušos betona būvgružus izmantot pēc iespējas racionāli, piemēram, ceļu vai stāvvietu ierīkošanai, tādējādi samazinot būvdarbu izmaksas. Tāpēc arī demontāžas izstrāde tika iekļauta metu konkursā, gaidot no pretendentiem izdevīgākos piedāvājumus.”

 

Metu konkursā pretendentiem bija jāizstrādā piedāvājumi, kas paredz gan esošās ēkas demontāžu un jaunas būvniecību, gan arī teritorijas labiekārtošanu. Konkursu topošajai jaunbūvei slimnīca izsludināja rudenī. Gada beigās iesniegtos darbus vērtēja konkursa žūrijas komisija – Jelgavas pilsētas slimnīcas speciālisti, pilsētas galvenā arhitekte un ainavu arhitekts, kā arī sertificēta arhitekte Anita Pabrūkle. Metu konkursa galvenais mērķis bija iegūt izmaksu ziņā efektīvu, funkcionāli un arhitektoniski atbilstošu apbūves ieceri jauno slimnīcas nodaļu būvniecībai, nodrošinot nepieciešamo labiekārtojumu, autostāvvietu izveidošanu teritorijā, kā arī gājēju un transporta organizācijas risinājumus.

 

Konkursa uzvarētājs arhitektu birojs SIA “NAMS” jau līdz šim veiksmīgi realizējis vairākus nozīmīgus projektus veselības aprūpes jomā – Liepājas reģionālajā slimnīcā, Jūras medicīnas centrā, Rīgas 1. slimnīcā –, kā arī piedalījies Zemgales Olimpiskā centra projektēšanā un citos nozīmīgos projektos Latvijā vairāk nekā 10 gadu garumā.

 

“Uzskatu, ka konkursā slimnīca ir ieguvusi kvalitatīvu ideju, kuras rezultātā tiks projektēta un būvēta reģiona iedzīvotājiem tik nepieciešamā jaunbūve ar infekcijas slimību un hronisko pacientu aprūpes nodaļām. Uzvarētāja projekta mets ietver gan pievilcīgu arhitektonisko ieceri, gan funkcionālo risinājumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, gan sakārto slimnīcas apkārtējo vidi un pieejamību,” uzsver K.Smilga.

 

Projekta izveidei plānotais realizācijas laiks ir 2022. gads, un to paredzēts sadalīt divās daļās, nodalot vecā dzemdību nama korpusa nojaukšanu un teritorijas sagatavošanu būvdarbiem, paralēli projektējot jauno korpusu. Tas ļaus būtiski ietaupīt laiku, jo jau šogad vienlaikus sāksies gan esošās būves nojaukšana, gan jaunās ēkas projektēšana. Kā skaidro Jelgavas pilsētas slimnīcā, jaunbūvi plānots celt par piesaistītajiem ES fondu un slimnīcas līdzekļiem. Jaunbūves projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas tiek lēstas vairāk nekā 300 000 eiro apmērā, savukārt kopējās projekta izmaksas, iekļaujot projektēšanu, autoruzraudzību, demontāžu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, var sasniegt septiņus miljonus eiro.

 

SIA “NAMS” piedāvātais risinājums paredz, ka jaunbūvei būs trīs stāvi ar kopējo telpu platību aptuveni 3740 kvadrātmetri un ēkas ārtelpas platību aptuveni 860 kvadrātmetri. Ēkas 3. stāvā plānota Infekcijas slimību nodaļa ar 20 gultasvietām, ēkas 2. stāvā – Hronisko pacientu aprūpes nodaļa ar 40 gultasvietām, savukārt 1. stāvā tiktu organizēta pacientu uzņemšana, sniegti ambulatorie pakalpojumi, kā arī būtu izvietota tehniski saimnieciskā zona. “Infekciju slimībām ir raksturīgi krasi uzliesmojumi, taču, ja epidemioloģiskā situācija uzlabojas un nav nepieciešamības uzturēt 20 infekcijas profila gultasvietu, projekta risinājums paredz to pārveidi par Hronisko pacientu aprūpes nodaļu ar 60 gultasvietām, savukārt, ja notiek plaša mēroga epidemioloģisks uzliesmojums, ēku iespējams pārveidot par vienotu infekciju nodaļu ar vismaz 40 gultasvietām,” stāsta K.Smilga, turpinot: “Latvijā, tāpat kā daudzās Eiropas valstīs, aizvien lielāks slogs veselības sistēmai ir hroniskās slimības un sabiedrības novecošanās. Tāpēc ir svarīgi, lai hronisko slimību pacienti neatkarīgi no slimības veida saņemtu atbilstošu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu. Taču pašreizējā situācijā slimnīcai nav iespēju nodrošināt aprūpi pacientiem ar hroniskām saslimšanām tādā apjomā, kādā tas būtu nepieciešams. Šādi pacienti vai nu ilgāk tiek medicīniski aprūpēti slimnīcas nodaļās, vai arī tiek izrakstīti no slimnīcas, taču tas neatrisina situāciju, jo pēc laika pacients atkārtoti sauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vai tiek nogādāts atpakaļ slimnīcā.”

 

Jāpiebilst, ka metu konkursā ir izstrādāts arī teritorijas labiekārtošanas piedāvājums. “Esošie slimnīcas automašīnu stāvlaukumi ar 90 vietām nenodrošina nepieciešamo autostāvvietu skaitu, un slimnīcas teritorijā auto tiek novietoti tiem neparedzētās vietās, traucējot operatīvā transporta kustību, bojājot zaļo zonu. Tāpēc teritorijā pie jaunbūves būs auto stāvlaukums un arī elektrotransporta uzlādes punkts,” stāsta K.Smilga.

 

Jaunās ēkas arhitektūra gan materiālos, gan mērogā respektē slimnīcas esošo apbūvi, vienlaikus skaidri atspoguļojot šodienas redzējumu par slimnīcu lomu sabiedrības dzīvē. Fasāžu apdarē izmantoti mūsdienīgi materiāli – stikls, betons, metāls un kompozīta materiāls ar dabīga koka apdari. Ēkas tonālais risinājums ir viegls un gaišs. Savukārt piedāvātais teritorijas labiekārtojums veidots askētisks, taisnās līnijās ar tīru kompozīciju, tādējādi nedisonējot ar pārējo slimnīcas teritorijas labiekārtojumu, taču vienlaikus ienesot tajā mūsdienīgus un estētiskus risinājumus. Tas orientēts uz skaidru un racionālu virzienu un plūsmu sadalīšanu, kurā tiek respektētas esošās plūsmas slimnīcas teritorijā, vizuāli veidojot vienotu stilistisko raksturu ar jaunprojektējamo apjomu. Meta izstrādē piedalījās arhitektu biroja SIA “NAMS” arhitekti Māris Malahovskis, Inga Kraule un Māris Krūmiņš, kā arī ainavu arhitekte Gunita Čepanone.

 

Jau tuvākajā laikā sāksies būvprojekta izstrāde, kas varētu ilgt septiņus mēnešus, bet pēc tam tiks rīkots iepirkums par jaunās ēkas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. Provizoriski slimnīcas jauno nodaļu ēkas būvniecība varētu noslēgties 2024. gadā.

 

 

Vizualizācija: SIA “NAMS”

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē