26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSaņem pirmos 53 Eiropas vienotos datorprasmes sertifikātus
Saņem pirmos 53 Eiropas vienotos datorprasmes sertifikātus
30/08/2006

Projekta „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā” realizācija tika uzsākta 2005. gada septembrī. Projekta mērķis ir paaugstināt darbaspēka konkurenci Zemgales reģionā, nodrošinot Zemgales reģiona iedzīvotājus ar iespēju iegūt mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas IT zināšanas. Projekta kopējais budžets ir 327 549 eiro, no kā Phare grants sastāda 245 662 eiro, nacionālais līdzfinansējums ir 65 510 eiro, Jelgavas Domes līdzfinansējums – 13 377 eiro, JR PIC līdzfinansējums – 2 000 eiro, un Latvijas Lauksaimniecības universitātes līdzfinansējums – 1 000 eiro. Tika plānots apmācīt 100 pašvaldības administrācijas darbiniekus, 380 izglītības iestāžu darbiniekus, 10 bibliotēku darbiniekus un 109 pašvaldības iestāžu darbiniekus.

Eiropas vienotais datorprasmes sertifikāts kalpo kā apliecinājums tam, ka cilvēks pārzina informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus un ir apguvis pamatprasmes datora un programmu lietošanai. Šis sertifikāts ir starptautiski atzīts, tas var atvieglot darba meklēšanu un sniedz garantijas darba devējam attiecībā uz darbinieka kvalifikāciju. Eksāmens sastāv no 7 daļām (moduļiem) – tiek atsevišķi pārbaudītas kandidāta zināšanas par informācijas tehnoloģijām un dažādām datora lietotnēm. Sekmīgi nokārtojot eksāmenus 4 moduļos, var saņemt Starta ECDL sertifikātu, kas ļauj turpmāko divu gadu laikā nokārtot atlikušos 3 moduļus un iegūt pilno ECDL sertifikātu.
Projekta ietvaros ir tapis video materiāls, izveidots informatīvais buklets, sagatavots un izdots 7 mācību grāmatu komplekts. Apmēram 300 šādi komplekti ir piegādāti Jelgavas skolu datorklasēm. Turklāt, mācību materiāli un diagnosticējošie testi elektroniski ir apskatāmi JR PIC mājas lapā http://www.jrpic.lv/?ID=1650. Tāpat JR PIC bibliotēkā ir pieejamas apmēram 60 grāmatas par ECDL angļu valodā.
Īpaši šis sertifikāts un pieejamie mācību materiāli noderēs bibliotēku un izglītības iestāžu darbiniekiem, kuriem ikdienā būs vieglāk orientēties informācijas tehnoloģiju klāstā.

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību sektora
vadītāja Iveta Šurma