18 °C, 1.7 m/s, 96.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSkolēni aicināti pieteikties mērnieku un būvnieku skolām
Skolēni aicināti pieteikties mērnieku un būvnieku skolām
10/02/2016

Marta sestdienās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) sāksies nodarbības skolēniem divās skolās – “Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola” un “Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skola”, uz kurām aicināti vidusskolēni, kas vēlas iepazīt universitāti un savu nākotnes profesiju. Pieteikšanās notiek līdz 29. februārim.

Publicitātes foto

Marta sestdienās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) sāksies nodarbības skolēniem divās skolās – “Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola” un “Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skola”, uz kurām aicināti vidusskolēni, kas vēlas iepazīt universitāti un savu nākotnes profesiju. Pieteikšanās notiek līdz 29. februārim.

Abās skolās nodarbības organizēs LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) mācībspēki un studenti. Tiem jauniešiem, kas ir izlēmuši pēc vidusskolas absolvēšanas sākt studijas programmās “Zemes ierīcība un mērniecība” un “Būvniecība”, šī ir lieliska iespēja brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt studiju vidi, mācībspēkus un sagatavoties studijām. Taču tie, kas vēl nav izlēmuši, ko vēlas studēt, skolu nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību šīm profesijām. Dalība skolas nodarbībās ikvienam vidusskolēnam ir bez maksas.

“Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola” ir izglītojošs pasākums 10. – 12. klašu skolēniem, kurā būs iespēja papildināt zināšanas par zemes izmantošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības pamatiem, mērniecības instrumentiem, kartēm un to izgatavošanu. Plānots, ka nodarbības notiks LIF, Akadēmijas ielā 19, sestdienās no pulksten 12 līdz 16 – 5., 19. martā un 2., 16. aprīlī. Turklāt daļa no praktiskajām aktivitātēm norisināsies Jelgavas pils parkā. Kopumā jaunajiem zemes ierīkotājiem un mērniekiem paredzētas 4 nodarbības, kurās viņi iegūs punktus, un labākie pirmo trīs vietu ieguvēji pēc sekmīgas vidusskolas absolvēšanas varēs studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā “Zemes ierīcība un mērniecība”. Pieteikšanās notiek līdz 29. februārim. Sīkāka informācija LIF mājas lapā http://www.lif.llu.lv/jaunumi-un-pazinojumi?ri=459 vai sazinoties ar vadītāju Vivitu Baumani pa tālr. 29113347, vai arī rakstot uz e-pastu:

Savukārt “Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā” jaunieši varēs iegūt zināšanas par būvmateriāliem, likumdošanas aktualitātēm, projektiem un to dokumentāciju, konstrukciju projektēšanu, būvmašīnām, būvuzraudzības mērinstrumentiem, būvdarbu organizēšanu un projektu vadīšanu, kā arī nostiprināt zināšanas eksaktajos priekšmetos, kuras ļaus ar lielāku pārliecību sākt studijas universitātē. Augstskolas speciālistu vadībā ikviens gūs priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus. Plānots, ka nodarbības notiks LIF sestdienās no pulksten 12 līdz 16 – martā un aprīlī. Kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas 8 nodarbības, kurās viņi iegūs punktus, un labākie, pēc sekmīgas vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā “Būvniecība”, kā arī studēt nepilna laika 1. vai 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Būvniecība”.  Minēto studiju programmu absolventiem pēc būvprakses pierādīšanas būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā u.c.), tādējādi veiksmīgi konkurējot darba tirgū. Pieteikšanās notiek līdz 29. februārim, sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot uz e-pastu: .

Informācija sagatavota
LLU