-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSkolēni vēlas individualizētu apmācību un nākotnes prasībām piemērotas mācību programmas
Skolēni vēlas individualizētu apmācību un nākotnes prasībām piemērotas mācību programmas
06/03/2009

Individualizēta apmācība un modernas, nākotnei piemērotas mācību programmas, nojaukta ‘siena’ starp skolu un mājām, atvērtāks izglītības process, kurā iesaistās arī vecāki, uz tehnoloģijām balstīta apmācība – šie ir daži no priekšlikumiem, kurus izteica 70 vidusskolēni no 12 valstīm, pulcējoties konferencē ‘Developing Visions of the School of the Future’ (‘Radot nākotnes skolas vīziju’), kas trīs dienas nosirsinājās Ungārijā, Budapeštā.

Foto: Lielbritānijas padome Latvijā

Individualizēta apmācība un modernas, nākotnei piemērotas mācību programmas, nojaukta ‘siena’ starp skolu un mājām, atvērtāks izglītības process, kurā iesaistās arī vecāki, uz tehnoloģijām balstīta apmācība – šie ir daži no priekšlikumiem, kurus izteica 70 vidusskolēni no 12 valstīm, pulcējoties konferencē ‘Developing Visions of the School of the Future’ (‘Radot nākotnes skolas vīziju’), kas trīs dienas nosirsinājās Ungārijā, Budapeštā.
Konferencē skolēni arī uzsvēra, ka nākotnes skolai ir jābūt multikulturālai, tai jāpiedāvā vienādas iespējas ikvienam, apmācībām jāatbilst ikviena vajadzībām.Skolēni uzskata, ka kultūras atšķirības var tikt saprastas un respektētas tikai multikulturālā vidē.

Dažas no svarīgākajām izmaiņām, ko no skolas sagaida skolēni:

  • Apmācībām jānotiek skolā un ārpus skolas;
  • Tehnoloģijas var sniegt atbalstu mācībās jebkurā laikā un jebkurā vietā;
  • Tehnoloģijas veicina individuālu apmācību un ļīdz ar to skolotājam atbrīvojas laiks, lai palīdzētu skolēniem
  • Mācību programmām jābūt atbilstošām nākotnes prasībām
  • Vecāki ir jāizglīto kā atbalstīt skolēnu mācībās.
Konferenci organizēja Britu padome sadarbībā ar Microsoft un tajā online režīmā pieslēdzās skolas, skolēni un skolotāji no Prāgas, Varšavas, Belfāstas, Londonas, Bratislavas, Melmes, Klaipēdas, Viļņas, Tallinas, Valmieras, Jelgavas un daudzām citām pilsētām. Dalībnieki iesaistījās nākotnes skolas vīzijas radīšanā, izteica savu viedokli par izglītības iespējam un izaicinājumiem nākotnē.
Latviju konferencē pārstāvēja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Jelgavas 6.vidusskolas skolēni un skolotāji, kuri sešus mēnešus (no 2008.gada septembra līdz šī gada februārim) strādāja starptautiskās skolu grupās, kā arī apmeklēja sadarbības skolas Slovākijā un Ziemeļīrijā.
„Konferences laikā skolēni un skolotāji dalījās ar daudzām inovatīvām idejām. Galvenais secinājums – skolēns ir apmācību procesa centrā un viņam atbalstu sniedz skolotāji, vecāki un jaunākās tehnoloģijas. Skolēni uzsvēra starptautiskuma un multikulturālisma nozīmību skolā, vienādas iespējas ikvienam neatkarīgi no sociālā statusa, reliģijas, tautības vai rases. Mūsu mērķis – lai šīs skolēnu vīzijas sadzirdētu katras valsts izglītības veidotāji,” atzīst Deivids Mārtins (David Martin), Britu padomes Ungārijā direktors.
„Konference pierādīja, ka jauniešiem ir savs viedoklis, viņi vēlas tikt sadzirdēti un aktīvi piedalīties skolas dzīves veidošanā, tādēļ arī konference tika noslēgta ar katras valsts plānu kā izplatīt konferences rezultātus savā skolā, pilsētā un valstī. Interesanti arī, ka lielos vilcienos sakrita gan jauniešu, gan skolotāju vīzija par nākotnes skolu. Kaut gan Latvijas skolēniem šī bija pirmā starptautiskā konference, viņi aktīvi iesaistījās grupu darbā, aizstāvēja savu viedokli un ir gatavi dalīties pieredzē”, ar konferences iespaidiem dalās Sandra Prince, Britu padomes Latvijā Sadarbības projektu vadītāja.
Konference bija Britu padomes īstenotā projekta ‘Challenges in Schools’ jeb ‘Izaicinājumi skolās’ noslēdzošais posms. Šī projekta un konferences rezultāti tiks izmantoti topošā Britu padomes projekta ‘Connecting Classrooms’ izstrādē.

Konference notika laikā no 1. līdz 3.martam Ungārijā, Budapeštā. Tajā piedalījās projekta dalībnieki no 12 Eiropas valstīm – 150 vidusskolēni un skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Čehijas, Somijas, Ukrainas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Lielbritānijas.

Sīkāk par projektu ‘Challenges in Schools’, konferences rezultātiem un radītajām nākotnes skolu vīzijām var uzzināt projekta jaunatklātajā mājas lapā www.challengesinschools.net.

Par projektu ‘Challenges in Schools’

‘Challenges in Schools’ ir Britu padomes starptautisks projekts, kas tiek realizēts sadarbībā ar vadošajiem izglītības speciālistiem un skolām Lielbritānijā, Centrāleiropā, Skandināvijā un Baltijas valstīs. Latvijā Britu padome projektu realizē sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Microsoft Latvia. Tā mērķauditorija ir skolotāji un jaunieši vecumā no 14-18 gadiem. Latviju projektā pārstāv Valmieras Pārgaujas ģimnāzija un Jelgavas 6.vidusskola.
 
Projekta mērķis ir izstrādāt nākotnes skolas vīziju. Lai to paveiktu, Britu padome strādā ar Eiropas līderu nākamo paaudzi – aktīviem un radošiem skolēniem, iesaistot arī skolotājus, vecākus un izglītības profesionāļus. Jauniešiem šī ir unikāla iespēja izteikt savu viedokli un tikt sadzirdētiem Eiropas mērogā par to, kādai jābūt nākotnes skolai. Projekts palīdzēs skolām risināt arī aktuālus politiskus, ekonomiskus un sociālus jautājumus, kas saistīti ar pieaugošo informācijas tehnoloģiju ietekmi, neiecietību, narkotikām, vardarbību un citiem sociālekonomiskiem un etniskiem faktoriem. Projekta rezultātus paredzēts prezentēt katras valsts izglītības politikas veidotājiem un plašākai sabiedrībai.

Par Britu padomi

Britu padome ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir veidot ilgtermiņa partnerattiecības starp cilvēkiem un organizācijām Latvijā, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Galvenās Britu padomes darbības jomas ir radošas un atbildīgas sabiedrības veidošana, izglītības iespēju paplašināšana un iemaņu attīstīšana, starpkultūru dialoga veicināšana Eiropā, kā arī kultūras, zinātnes un mākslas sadarbības veicināšana starp Latviju un Lielbritāniju, kā arī citām pasaules valstīm.
Britu padome darbību Latvijā uzsāka 1992.gadā ar mērķi sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas ilglaicīgā un ilgspējīgā attīstībā un veicināt Lielbritānijas un Latvijas abpusējo sadarbību Latvijai aktuālajās sfērās – izglītībā, angļu valodas apmācībā, mākslā, zinātnē, sabiedrības integrācijā un sociālajā sfērā.


Papildus informācija:
Maija Ūdre
Mārketinga komunikāciju vadītāja
Lielbritānijas padome Latvijā