17.5 °C, 1.7 m/s, 92.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSkolēnu mācību motivāciju veicinās ar neformālām metodēm
Skolēnu mācību motivāciju veicinās ar neformālām metodēm
14/08/2019

Kopš 2017. gada Jelgava piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Pumpurs”. Projekta mērķis ir mazināt to skolēnu skaitu, kuri pārtrauc mācības, nepabeidzot skolu. Projekta primārais atbalsta instruments ir katram skolēnam, kas saskaras ar motivācijas trūkumu, veselības problēmām, finansiālām grūtībām un citiem riskiem, izstrādāts individuālā atbalsta plāns ar konkrētiem atbalsta pasākumiem mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

Projekta ietvaros tiek finansēti jaunatnes iniciatīvu projekti, aicinot biedrības, kas strādā ar jauniešiem, organizēt aktivitātes, kuras vērstas uz bērnu un jauniešu mācību motivācijas paaugstināšanu. Nākamajā mācību gadā divās pilsētas izglītības iestādēs – Jelgavas 4. vidusskolā un Jelgavas tehnikumā – tiks īstenoti pirmie divi projekti.

 

Šobrīd projektā iesaistījušās 11 pilsētas vispārējās izglītības iestādes, kurās mācās 5.–12. klašu skolēni, un abu pilsētas profesionālās izglītības iestāžu – Jelgavas tehnikuma un Jelgavas Amatu vidusskolas – 1.–4. kursa audzēkņi.

Aizvadītajā mācību gadā Jelgavas skolās kopumā izstrādāti 363 individuālā atbalsta plāni izglītojamajiem. Plāns katram skolēnam tiek izveidots vienam semestrim un ietver konkrētā skolēna risku izvērtējumu, nepieciešamo atbalsta pasākumu uzskaitījumu, tam veltītās stundas un pedagogus, kuri ar bērnu strādās. Plāna izstrādē piedalās skolas sociālais pedagogs, psihologs, mācībspēki, kuri veic konkrētā skolēna risku izvērtējumu, – tie var būt mācību vides, ekonomiskie vai veselības riski. Viena skolēna atbalstam semestrī “Pumpurs” nodrošina līdz 500 eiro.

Izstrādājot individuālo plānu, tiek ņemta vērā skolēna noslodze, jo “Pumpura”
aktivitātes tiek īstenotas ārpus pamata mācību procesa. Individuālās konsultācijas un nodarbības nedrīkst radīt pārslodzi – pretējā gadījumā atbalsts nebūs efektīvs. Skolēnu atbalsta plāni jaunajam mācību gadam tiks izstrādāti septembrī, bet vasarā izglītības iestādes izvērtē aizvadītajā mācību semestrī sasniegtos rezultātus.

Aizvadītajā mācību gadā ar projekta palīdzību individuālo atbalstu sniedzām vairāk nekā simts audzēkņiem – lielākoties viņiem bija nepieciešams finansiāls atbalsts transportam vai ēdināšanai. Tāpat daudziem nepieciešamas papildu konsultācijas mācību priekšmetos.

Šis ir otrais gads, kad Jelgavas pilsētas pašvaldība nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomā, aicināja iesniegt pieteikumus projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, pretendējot uz atbalstu 4600 eiro savas ieceres īstenošanai. Pērn netika saņemts neviens projekta pieteikums, taču šogad no četriem iesniegtajiem atbalstīti divi.

Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” jaunajā mācību gadā Jelgavas tehnikumā realizēs projektu “Kopā mēs varam” – mērķauditorija ir tehnikuma audzēkņi, kuri dzīvo dienesta viesnīcā, un jaunieši, kas uzsāk mācības pirmajā kursā. Projekts paredz saliedēšanās pasākumus, kulinārijas meistarklases, līderības attīstību.

Savukārt otru atbalstītoprojektu – “Foruma teātra darbnīca skolēniem “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”” – Jelgavas 4. vidusskolā īstenos biedrība “Līdzdalības platforma”, un projekta mērķgrupa ir skolēni 13–14 gadu vecumā, kuriem būs iespēja apgūt neformālās izglītības programmu, kas balstīta uz sociālā teātra metodēm.

Foto: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē