9.5 °C, 8.1 m/s, 62.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSkolēnu pašpārvaldes tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Skolēnu pašpārvaldes tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
21/02/2024

Otrdien aizvadīts ikgadējais Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes rīkotais seminārs Jelgavas vidējo un profesionālo izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm “Skolēnu pašpārvaldes dažādo funkciju realizācija skolā”.

Seminārā piedalījās vairāk nekā četrdesmit jaunieši no sešām pilsētas izglītības iestādēm. Pasākumā pieredzē ar jauniešiem dalījās Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvents un skolēnu pašpārvaldes dalībnieks Rihards Seržāns, ar prezentāciju uzstājās Jelgavas Skolēnu dome, kā arī katra skola stāstīja par veiktajām un plānotajām aktivitātēm izglītības iestādē, un notika ideju apmaiņa par pašpārvalžu darbību un iespējamiem pasākumiem nākotnē.

Absolvents R.Seržāns šobrīd studē medicīnu Rīgas Stradiņu universitātē. Viņš klātesošos jauniešus iepazīstināja ar savu darbību gan skolēnu pašpārvaldē, gan arī tagad, darbojoties studentu pašpārvaldē. Rihards uzsvēra, ka ikviens, kurš darbojas pašpārvaldē ir kā paraugs pārējiem skolēniem, jo pierāda, ka vēlas un spēj darīt vairāk, grib sasniegt augstākus mērķus, reprezentējot ne tikai skolu, bet arī skolas jauniešus. Ikviens pašpārvaldē ir skolēnu pārstāvis – līderis, kurš komunicē ar skolotājiem, Skolēnu domi, valstspilsētas domi un jebkuru citu iestādi vai organizāciju. Viņš norādīja, ka svarīgi ir ne tikai izklaides pasākumu organizēšana, bet arī izglītojošās aktivitātes, veicinot patriotismu, spriestpēju, labo darbu veikšanu un kopības sajūtas veicināšanu.

Jelgavas Skolēnu dome pašpārvaldes iepazīstināja ar saviem mērķiem un prioritātēm. Jāpiebilst, ka jaunais 2024. gada Jelgavas Skolēnu domes sasaukums darbu sācis pavisam nesen. Skolēnu domē darbojas 16 skolēni – divi skolēni no astoņām Jelgavas vidējās izglītības iestādēm, tās priekšsēdētāja Megija Dižgalve no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Semināra noslēgumā katras skolas pārstāvji prezentēja savas aktivitātes, darbojoties pašpārvaldē. Tā, piemēram, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde ne tikai plāno izklaides pasākumus, bet aktīvi iesaistās arī izglītības procesos, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde organizē debates, veicina skolēnu aktīvu dalību labdarības akcijās, kā arī veicina skolēnu mācību uzņēmumu veidošanos, Jelgavas Amatu vidusskolas jaunieši aktīvi iesaistās “Erasmus” un “Nordplus” projektu realizēšanā, Jelgavas 4. vidusskolas skolēnu pašpārvalde organizē ne tikai ikdienas skolas sabiedrisko dzīvi, bet arī popularizē aktīvu un sportisku dzīvesveidu, organizējot basketbola, volejbola un badmintona kausus skolēnu vidū, Jelgavas 5. vidusskolas skolēni piedāvā aktīvu un izklaidējošu skolas dzīvi saviem skolas biedriem, bet Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši plāno izveidot savas izglītības iestādes skolēnu pašpārvaldes podkāstu.