26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSkolotāji saņem ministrijas Atzinības rakstus
Skolotāji saņem ministrijas Atzinības rakstus
06/09/2006

Šogad Jelgavas skolās 1. septembrī darbu uzsāka tikai viens jaunais pedagogs – Jelgavas 3. pamatskolā par sporta skolotāju strādās Egija Blaua. Viņa absolvējusi Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmiju, ieguvusi izglītības un sporta darba speciālistes visu izglītības pakāpju un līmeņa sporta skolotāja, basketbola vecākā trenera kvalifikāciju.

Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, kura pasniedza ministrijas Atzinības rakstus deviņiem izglītības darbiniekiem.
1. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim Sergejam Bobkovam par augstu profesionālo meistarību un audzēkņu sasniegumu nodrošināšanu starptautiskajās sacensībās.
2. Jelgavas 5. vidusskolas skolotājai Vandai Savičai par radošu un kvalitatīvu sākumskolas izglītības programmas īstenošanu un izglītojamo augstu mācību sasniegumu nodrošināšanu.
3. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotājai Sibillai Gedvilai par radošu un atbildīgu pedagoģisko darbību un mērķtiecīgu tālākizglītību.
4. Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājai Inārai Rūcei par radošu un mūsdienīgu pieeju mācību procesam.
5. Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas direktorei Larisai Simkinai par mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu izglītības iestādes finansu resursu izmantošanā skolas vides funkcionāli piemērotā izveidē, izglītības un mācību priekšmetu programmu īstenošanā.
6. Pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» pirmsskolas skolotājai Gitai Ozoliņai par izglītojamo teicamu sagatavošanu sākumskolas izglītības programmu apguvei.
7. Pirmsskolas izglītības iestādes «Zemenīte» pirmsskolas skolotājai Laimai Ķuzei par radošu un mērķtiecīgu darbu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā.
8. Izglītības pārvaldes galvenā ekonomistei Ilzītei Upeniecei par augstu profesionalitāti, mērķtiecību un atbildīgu izglītības iestāžu finansu līdzekļu racionālā plānošanā pilsētas izglītības iestāžu attīstības veicināšanā un izaugsmē.
9. Izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Auzai par radošu darbību un ieguldījumu izglītības attīstībā.

Tāpat arī Izglītības un zinātnes ministrija izteica pateicību Jelgavas speciālās skolas direktoram Aivaram Preisam par sekmīgu un aktīvu darbu izglītības kvalitātes novērtēšanas komisijā, nodrošinot profesionālu izglītības kvalitātes novērtēšanas procesa izpildi.

Ministre vēlēja, lai katra pedagoga ģimenē valdītu sirsnība un mīlestība, jo tikai tad, ja pedagogs jūtas piepildīts savā dzīvē, viņš ar prieku var doties uz skolu un strādāt labi.

Jelgavas Domes
Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja
Iveta Šurma