15.6 °C, 2 m/s, 92.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSkolu jaunatnes izglītošana nodokļu un muitas jautājumos
Skolu jaunatnes izglītošana nodokļu un muitas jautājumos
11/09/2006

Jau vairāku gadu garumā VID Zemgales reģionālā iestāde veic aktīvu skolu jaunatnes izglītošanas darbu nodokļu un muitas jautājumos. Tradicionāli, sākoties jaunajam mācību gadam, sadarbībā ar pilsētas ekonomikas skolotājiem tiek izstrādātas vairākas mācību programmas, kas palīdz skolēniem gūt priekšstatu par VID uzdevumiem, struktūru, nodokļu administrēšanu, muitas sistēmu un likumdošanu, VID darba aktualitātēm. VID Zemgales reģionālās iestādes Personāla daļas Personāla attīstības sektora apkopotā statistika liecina, ka pagājušā mācību gadā šādas nodarbības apmeklējuši 819 Jelgavas pilsētas skolu jaunieši, bet visā Zemgales reģionā kopā 4653 skolēni.

Šajā mācību gadā skolēniem tiks piedāvāta iespēja apgūt trīs apmācību programmas, kas atšķiras gan pēc mācību vielas apjomiem, gan apmācības metodes – lekciju cikls, praktiskas nodarbības, kādas nodaļas apmeklējums. Apjomīgākā un nopietnākā ir septiņu nodarbību programma, kurā skolēni tiek iepazīstināti ar VID kā modernu servisa iestādi, VID Zemgales reģionālās iestādes uzdevumiem, funkcijām un struktūru. Pēc tam skolēni apgūst mazo nodokļu ABC. Mācību procesā skolēni risina praktiskus uzdevumus, skatās mācību filmu, apmeklē kādu no VID Zemgales reģionālās iestādes nodaļām, iepazīstas ar darbiniekiem un gūst priekšstatu par nodaļu darba specifiku. Mācību kursa noslēgumā skolēni parasti ar lielu aizrautību piedalās intelektuālajā spēlē “Uzņēmējs un nodokļu inspektors”. Spēles dalībniekiem jāatbild ne tikai uz teorētiskiem jautājumiem par nodokļiem un nodevām, bet pašiem jāveido savas mācību firmas, jāiejūtas firmas vadītājā lomā, jāaprēķina nodokļu maksājumi no darbinieku darba algām, jāaizpilda ienākumu deklarācija un sarunā ar nodokļu inspektoru argumentēti jāaizstāv sava uzņēmuma intereses. Šajā lekciju ciklā apgūtās zināšanas skolēnu veiksmīgi pielieto arī sabiedriskās organizācijas „Junior Achievment – Latvija” projektos.

Šogad interesi par piedāvātajām apmācību programmām izrādīja sešas Jelgavas skolas. No tām nu jau ilggadēji sadarbības partneri ir Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskola. Šajā mācību gadā pēc Jelgavas 3.pamatskolas ierosinājuma pirmo reizi tiks izstrādāta īpaša programma 4. un 5.klašu skolēniem. Vadoties pēc šī vecumposma skolēnu interesēm, plānots, ka jaunajā programmā tiks iekļauti jautājumi par naudu, nodokļiem un muitas darbu. VID Zemgales reģionālās iestādes speciālisti novērojuši, ka bērni ar lielu interesi klausās par CITES konvenciju un tajā iekļautajām apdraudēto augu un dzīvnieku sugām. Bez tam ar muitas darbu bērni bieži vien paši saskaras, vasarās dodoties ārpus mūsu valsts robežām.

Tikšanās laikā skolotāji atzina, ka interese par šādu VID Zemgales reģionālās iestādes organizētu projektu ar katru gadu pieaug. Skolās veiktas aptaujas liecina, ka nodarbības pozitīvi vērtē ne tikai skolotāji, bet arī paši skolēni. VID Zemgales reģionālās iestādes piedāvāto programmu ietvaros jaunieši veido savu priekšstatu par VID sistēmu un tēlu, valsts nodokļu un muitas politiku. Tas ir nākotnes ieguldījums, jo daži jaunieši jau izteikuši vēlēšanos pēc pāris gadiem strādāt VID Zemgales reģionālajā iestādē.

VID Zemgales reģionālās iestādes birojs
Tālr. 3028001