26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSkolu vadība apliecina gatavību jaunajam mācību cēlienam
Skolu vadība apliecina gatavību jaunajam mācību cēlienam
23/08/2022

Nākamnedēļ sāksies jaunais mācību gads, un pirms tā Jelgavas pilsētas vadība, domes deputāti, Izglītības pārvaldes un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra vadība jau ierasti tiekas ar pilsētas izglītības iestāžu vadības komandām, lai pārliecinātos par skolu gatavību jaunajam darba cēlienam un pārrunātu izglītības iestādēm aktuālos jautājumus. Dažas skolas apsekotas pagājušajā nedēļā, pirmdien apmeklēta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4. vidusskola un Pārlielupes pamatskola, bet šopēcpusdien paredzēta tikšanās ar Jelgavas 4. sākumskolas un Amatu vidusskolas vadību.  

“Jaunajam mācību gadam esam gatavi un jau nākamnedēļ gaidām skolā atgriežamies vairāk nekā 1200 skolēnu. Pedagogu un tehnisko darbinieku komanda ir nokomplektēta. Tiesa, atsevišķos priekšmetos skolotājiem būs lielāka slodze, taču izlīdzamies, kā varam. Priecātos, ja mūsu komandai pievienotos vēl viens sākumskolas pedagogs, vēstures, angļu valodas un informātikas skolotājs – tas ļautu izlīdzināt darba slodzes,” saka Jelgavas 4. vidusskolas direktors Agris Celms, lepojoties, ka skolā nu jau pedagogu statusā atgriežas skolas absolventi. Piemēram, no 47 klašu audzinātājiem astoņi ir 4. vidusskolas nesenie absolventi. Bet kopumā 4. vidusskolas komandai piesaistīti deviņi jauni pedagogi un atbalsta personāls. Skola lepojas, ka jaunajā mācību gadā uzsāks sadarbību ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Proti, klasēm, kas padziļināti apgūst bioloģiju, laboratoriskos darbus būs iespēja veikt LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes laboratorijās blakus skolai. “Gribam ticēt, ka šī iespēja, modernās iekārtas veicinās jauniešu interesi par tehnoloģijām un ieguvēji būs visi,” tā A.Celms. Tāpat kā citās pilsētas skolās, arī 4. vidusskolā bažas rada energoresursu straujais sadārdzinājums. Jo īpaši sāpīgs šis jautājums ir attiecībā uz Zemgales Olimpiskā centra īri, kur skolēni aizvada sporta stundas, un peldbaseina īri sporta klašu audzēkņiem. Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu, skolā atklāj, ka no 52 vidusskolas absolventiem šajā mācību gadā studijas augstskolā turpinās 38, no tiem seši izvēlējušies inženierzinātnes. 16 absolventi tikuši tā sauktajā budžeta grupā. No 77 devītās klases beidzējiem 25 turpinās mācības 4. vidusskolā, bet 30 izvēlējušies iegūt profesiju kādā no profesionālajām skolām.

 

Arī Jelgavas Pārlielupes pamastkola jaunajam mācību gadam ir sagatavojusies. Vēl tikai esot daži organizatoriski jautājumi attiecībā uz Ukrainas skolēnu iekļaušanu mācību procesā, bet līdz septembrim tas tiks atrisināts. Jaunajā mācību gadā Pārlielupes pamatskolā mācības latviešu valodā uzsāks vairāk nekā 50 bērnu no Ukrainas. 19. augustā mācībām šajā izglītības iestādē bija reģistrēti 726 skolēni, no tiem 63 pirmsskolas grupā jeb piecgadnieku un sešgadnieku programmā. “Lai arī mūsu skolā tiek īstenota mazākumtautību programma un līdz šim atsevišķi priekšmeti notika bilingvāli, no jaunā mācību gada pilnībā pārejam tikai uz mācībām latviešu valodā. Tas nozīmē, ka arī sociālās zinības un matemātika vairs nenotiks bilingvāli. Tādējādi savā skolā uz latviešu valodu kā vienīgo mācību valodu pāriesim pirms valstī noteiktā 2025. gada,” stāsta skolas direktore Ilze Arbidane. Direktore atklāj, ka skola arī turpinās dalību vairākos projektos – “Sporto visa klase”, “Latvijas skolas soma”, “Eko skola”, “Veselīgo skolu tīkls”, kā arī divos “Erasmus” projektos. “Jaunajā mācību gadā esam iecerējuši atjaunot pirms Covid-19 iedibināto tradīciju – katru rītu pirms stundām skolas pagalmā tikties kopīgā rīta rosmē. “Eko skolas” ietvaros skolas pagalmā atjaunosim zaļo klasi, lai daļu stundu var aizvadīt ārā,” stāsta direktore. Stāstot par skolas absolventiem, viņa norāda, ka no pagājušā mācību gada 9. klases beidzējiem 22 turpinās mācīties Jelgavas tehnikumā, 13 – Jelgavas Amatu vidusskolā, daži iestājušies Rīgas Valsts tehnikumā, Mākslas un dizaina tehnikumā, Mākslas un mediju tehnikumā, Ogres tehnikumā, bet divi – Jelgavas Valsts ģimnāzijā, viens Spīdolas Valsts ģimnāzijā, trīs Jelgavas 4. vidusskolā un tikpat Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, bet viens mācīsies Jelgavas 5. vidusskolā.     

 

Jāpiebilst, ka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kamēr skolas ēkā Meiju ceļā 9 notiek rekonstrukcija, turpinās darbu divās ēkās. Mātera ielā 30 mācīsies 1.–3. klašu audzēkņi, tostarp 163 pirmklasnieki, bet 4.–12. klašu audzēkņi – Jelgavas pilī.

 

Pagājušajā nedēļā komisija tikās ar Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra vadību. Bet nākamnedēļ paredzēta tikšanās ar Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas, 5. vidusskolas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vadības komandu.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē