7.3 °C, 4.3 m/s, 48 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSociālo lietu pārvaldes struktūrvienības sākušas darbu Zirgu ielā 47A
Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības sākušas darbu Zirgu ielā 47A
21/12/2023

Uz Zirgu ielu 47A, kur izveidots moderns daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, pēc ēkas pārbūves un siltināšanas pārcēlušās vairākas Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības. Tur darbu sākuši dienas centri “Harmonija” un “Integra”, Krīzes centrs, pieejams izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums, kā arī strādā daļa no Ģimenes atbalsta nodaļas speciālistiem.

Zirgu ielā 47A strādā

  • Krīzes centrs, kas uz ēkas pārbūves laiku atradās Stacijas ielā 13. Sazināties ar Krīzes centru var, zvanot vadītājai Anitai Hercai pa tālruni 29477204.
  • Dienas centrs “Harmonija”, kas ēkas pārbūves laikā darbojās nometnē “Lediņi”, un dienas centrs “Integra”, kas iepriekš 25 gadus darbojās Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9. Sazināties ar “Harmonijas” un “Integras” vadītāju Ievu Pētersoni var pa tālruni 26522619.
  • Sīkāku informāciju par izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojumu var saņemt, zvanot pa informatīvo tālruni 20237378.
  • Ar Ģimenes atbalsta nodaļas sociālo darbinieci darbam ar ģimeni un bērniem Indru Kāli var sazināties pa tālruni 25719602, ar Ilviju Hodusu – pa tālruni 29497359, ar Jutu Bumbieri – pa tālruni 28377471. Savukārt ar psiholoģēm Daci Vaišļu, Ilzi Pīpkalēju un Jolantu Gulbi var sazināties pa tālruni 25719602.

Jāatgādina, ka, īstenojot divus ERAF atbalstītos projektus – “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” un “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” –, ēka Zirgu ielā 47A tika gan pārbūvēta, gan nosiltināta. Būvdarbu gaitā nomainīts jumta segums, papildus nosiltināts jumta pārsegums, cokola daļa, kā arī pagraba pārsegums, rekonstruēts ieejas mezgls, nomainīti logi, modernizēta apkures sistēma, uzlabota siltummezgla automatizācijas sistēma, kā arī rekonstruēta ventilācijas sistēma un nomainīts apgaismojums.

Ēkā ierīkotas arī iekšējās inženiersistēmas – ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, piekļuves kontroles sistēma, centralizētā balss izziņošanas sistēma, telekomunikāciju tīkli, ugunsgrēka atklāšanas sistēma un videonovērošanas sistēma.

Pārmaiņas piedzīvojusi arī apkārtējā teritorija – izbūvēts stāvlaukums, iebraucamais ceļš un gājēju celiņi, bērnu rotaļu laukums, kā arī nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tostarp izbūvēts lifts. Tāpat daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām nodrošināts aprīkojums – mēbeles, sadzīves tehnika, sensorās un Montesori istabas aprīkojums, informācijas tehnoloģiju, medicīniskais un vingrošanas aprīkojums.

Projekti realizēti ar mērķi Jelgavā izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus, atbilstoši tos aprīkot un vienlaikus nodrošināt energoefektivitātes paaugstināšanu, tādējādi samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā Zirgu ielā 47A.

Projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” kopējais finansējums ir 1 193 120,21 eiro, tostarp 352 260 eiro ERAF finansējums, 15 540,88 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 825 319, 33 eiro pašvaldības līdzfinansējums. Savukārt projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā”, kas bija komplekss pasākums un paredzēja finansējumu jaunu pakalpojumu ieviešanai arī Stacijas ielā 13, kopējais finansējums ir 5 584 341,71 eiro, tajā skaitā 1 913 004,84 eiro ERAF finansējums, 101 109,33 eiro valsts budžeta finansējums, 81 286,59 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 488 940,95 eiro Jelgavas pašvaldības finansējums.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A būvdarbus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veica SIA “Torensberg”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošināja SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību – SIA “Būvdizains”.