14.7 °C, 2 m/s, 90.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaŠovasar nozīmīgākie remontdarbi – izglītības iestāžu iekštelpās
Šovasar nozīmīgākie remontdarbi – izglītības iestāžu iekštelpās
31/08/2017

Kamēr skolēni izbauda vasaras brīvlaiku, pilsētas izglītības iestādēs norit sagatavošanās darbi jaunajam mācību gadam, uzlabojot mācību iestāžu vidi vizuāli, kā arī paaugstinot to pieejamību un ekspluatācijas drošību.

 

Sagaidot jauno skolas sezonu, lielāki un mazāki būvniecības vai projektēšanas darbi notiek visās pilsētas izglītības iestādēs. Šovasar lielākoties norisinās iekštelpu remontdarbi, akcentu liekot uz komunikāciju – ugunsdzēsības, signalizācijas, ventilācijas – sistēmu ierīkošanu un elektroinstalācijas nomaiņu, informē Jelgavas pilsēta pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.

 

 2017. gadā plānotās izmaksas izglītības iestāžu remont­darbiem no pašvaldības budžeta skolām veido 408 000 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestādēm – 240 000 eiro. Piesaistīts arī papildu finansējums remontdarbiem Jelgavas 1. internātpamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs “Zemenīte” un “Rotaļa”.

 

Vērienīgākie remontdarbi šovasar notiek Jelgavas 2. pamatskolā un 2. internātpamatskolā – šajās mācību iestādēs notiek ēdināšanas bloku rekonstrukcija. Jelgavas 2. pamatskolā tiek veikta darbu 2. kārta. Pērn atjaunota ēdamzāle, palielinot tās ietilpību, lai vienlaicīgi pusdienās varētu doties lielāks skolēnu skaits, taču šogad norit darbi pie virtuves telpu rekonstrukcijas, nomainot novecojušās komunikācijas un  pielāgojot ražošanas un sadzīves telpas mūsdienu sanitārajām prasībām. Savukārt Jelgavas 2. internātpamatskolā šovasar norit ēdienu sagatavošanas bloka remontdarbi – šajā mācību iestādē darbi sāksies ar virtuves telpu atjaunošanu, pārbūvējot telpas un komunikācijas, kas ir īpaši nozīmīgi drošības un higiēnas prasību dēļ. Abas izglītības iestādes ir celtas 20. gadsimta 60.–70. gados, tādēļ īpaši nepieciešams veikt telpu vienkāršoto atjaunošanu un komunikāciju nomaiņu. Katras skolas ēdināšanas telpu remont­darbu izmaksas veido ap 70 000 eiro.

 

Tāpat nozīmīgi remontdarbi šovasar notiek Jelgavas 5. vidusskolas telpās, kur rekonstruē centrālās kāpnes un kāpņu telpas četru stāvu augstumā. Remontdarbu laikā tiek veikta margu un pakāpienu nomaiņa, telpu apdares atjaunošana, kā arī starpsienu un durvju alumīnija konstrukciju montāža, padarot skolas apmeklētāju pārvietošanos drošāku un ērtāku. Šī projekta kopējās izmaksas ir 50 000 eiro. Skolas ēka ir celta 20. gadsimta 70. gadu sākumā, un šo gadu laikā kāpnes tiek atjaunotas pirmoreiz.

 

Ik gadu vide tiek uzlabota arī pirmsskolas izglītības iestādēs, un šovasar lielas pārmaiņas piedzīvo vienas bērnudārza “Lācītis” grupiņas ikdienas uzturēšanās vieta, kas atrodas ēkas pirmajā stāvā. Atjaunotas grupiņas telpas, veicot guļamtelpas, ēdamzāles, virtuvītes un sanitārā mezgla remontdarbus. Tāpat šajā vasarā bērnudārza teritorijas ziemeļu un austrumu pusē tiks nomainīts žogs, izbūvējot betona stabu žogu ar koka dēļu vairogiem, ierīkojot iebraucamos vārtus un pārceļot pagalma ieeju Māras ielas pusē, lai iestādei varētu ērtāk piekļūt. Plānots nojaukt arī pagrabu, kas atrodas bērnudārza teritorijā. Kopējās plānoto darbu izmaksas ir 60 000 eiro.

 

Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” teritorijā šogad tika nojaukta nefunkcionējoša ēka un labiekārtota paplašinātā teritorija. Tāpat notiek projektēšanas darbi žoga nomaiņai – plānots nomainīt novecojušā un neatbilstoša žoga posmus gar Blaumaņa un Ausekļa ielu. Līdztekus pirmsskolas izglītības iestādē notiek arī telpu vienkāršotā atjaunošana, veicot grīdas pamatnes un seguma maiņu.

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa” paredzēta rekonstrukcijas 6. kārta – iestādes siltināšanas, apkures sistēmas rekonstrukcijas, teritorijas labiekārtošanas (bruģa seguma nomaiņa), vides pieejamības uzlabošanas, kā arī bērnudārza ieejas rekonstrukcijas darbi. Šī bērnudārza rekonstrukcijas darbi uzsākti jau 2010. gadā, un katru gadu tie pakāpeniski turpinās. Šīs kārtas darbu izmaksas veido 500 000 eiro. Savukārt bērnudārzā “Sprīdītis” joprojām notiek projektēšanas darbi iestādes energoefektivitātes uzlabošanai – plānota ēkas siltināšana, lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas izbūve un nomaiņa, apkures sistēmas daļēja atjaunošana, jumta rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, teritorijas labiekārtošana. Plānoti vērienīgi darbi, kurus iecerēts aizsākt šogad un turpināt nākamajā vasarā, informē Jelgavas izglītības pārvalde.

 

Jāpiebilst, ka Jelgavas 3. sākumskolā šovasar norit 4. stāva gaiteņa remontdarbi – katru gadu pārmaiņas piedzīvo viens no stāviem. Savukārt Jelgavas 1. internātpamatskolā veikta jumta nesošās konstrukcijas nomaiņas 1. un 2. kārta. Nomainot jumta daļu virs skolas aktu zāles kas bija bojāta.

 

Bērnu un jauniešu centra “Junda” nometnē “Lediņi” šogad jau veikta jumtu nomaiņa trim ēkām – jumts nomainīts guļamajam korpusam, noliktavai un sargu mājai. Pērn uzsākta nometnes teritorijas žoga nomaiņu, un šogad darbi turpinās. Tāpat “Lediņos” ir ierīkota zibens aizsardzības sistēma.

 

Līdztekus remontdarbiem un projektēšanas darbiem izglītības iestādēs turpinās arī siltummezglu sagatavošana jaunajai apkures sezonai, ēku energosertifikācija un tehniskā apsekošana. Līdz 2019. gadam plānots veikt pilnīgi visu iestāžu tehnisko apsekošanu, lai apzinātu reālo stāvokli un plānotu nākotnes darbus norāda izglītības pārvalde.

 

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

 

 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē