22.1 °C, 2.5 m/s, 64.6 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSpīdolas Valsts ģimnāzija piedāvās bakalaurāta programmu
Spīdolas Valsts ģimnāzija piedāvās bakalaurāta programmu
16/03/2021

Jaunajā mācību gadā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija plāno piedāvāt skolēniem nacionālajā programmā integrētu Starptautiskā bakalaurāta (IB) programmu Middle Years Programme (MYP) pamatskolā no 7. līdz 10. klasei. 2021./2022.mācību gadā ģimnāzijā Starptautiskā bakalaurāta programmu uzsāks apgūt vienas 7.klases skolēni. Par šīs programmas ieviešanu nākamajā nedēļā lems pilsētas dome.

IB MYP ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība, kura sagatavo jauniešus Diploma Programme apguvei, kas ir pasaulē un Latvijā atzīta vidējās izglītības programma. No 7.klases, mācoties MYP programmā, 8 priekšmetus apgūstot angļu valodā, tiek nostiprinātas angļu valodas prasmes, apgūta IB filozofija, domāšanas veids, izpratne par globāliem procesiem. Mācību procesā katru gadu tiek realizēts sociālais vai individuālais projekts un vismaz viena starpdisciplinārā tēma. IB izglītības metodika orientēta uz pētniecisko, izziņas un domāšanas spēju attīstību, skolēnus pieradinot domāt globāli, meklēt un modelēt dažādus inovatīvus problēmu risinājumus. Mācību procesā skolēni tiek vērtēti pēc visā pasaulē vienotiem kritērijiem un IB skolotājiem ir starptautiski izglītības sertifikāti, programmas īstenošanas kvalitāte tiek regulāri vērtēta un starptautiski akreditēta.

 

IB diplomu iegūst pēc divu gadu mācību kursa Diploma Programme apgūšanas vidusskolas pēdējās klasēs (11.-12.kl.) un veiksmīgas IB eksāmenu nokārtošanas. Šāda vidējās izglītības diploma ieguvējs var kvalificēties tālākajām studijām labākajās pasaules augstskolās atbilstoši saņemtajam punktu daudzumam. Spīdolas Valsts ģimnāzija vidusskolas posmā Diploma Programme apgūšanu plāno piedāvāt no 2025. gada.

 

Starptautiskā bakalaurāta (IB) organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. Izglītības programmas attīstībā tiek regulāri ieguldīti ievērojami resursi. IB mērķis ir attīstīt zinātkārus, zinošus un gādīgus jauniešus, kuri palīdz veidot labāku un mierpilnāku pasauli, izprotot un cienot kultūru daudzveidību. Lai to sasniegtu, šī organizācija strādā ar skolām, valdībām un starptautiskām organizācijām, lai veidotu izaicinājuma pilnas starptautiskās programmas ar stingru novērtējumu sistēmu.

 

IB diploma programmu apgūst 134 pasaules valstīs vairāk kā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas. Latvijā IB programma tiek realizēta 6 skolās

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē