19.9 °C, 6.3 m/s, 82.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaStājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos pagalmu labiekārtošanas programmā
Stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos pagalmu labiekārtošanas programmā
12/07/2022

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka šodien, 12. jūlijā, spēkā stājas grozījumi saistošajos noteikumos “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Tie nosaka, ka līdz ar grozījumiem būvniecības normatīvajos aktos valstī dome palielina līdzfinansējumu tiem labiekārtošanas projektiem, kuru realizācijai ir jāiesniedz paskaidrojuma raksts. Jāatgādina, ka projektu iesniegšana pagalmu labiekārtošanas programmā turpinās.

Līdz šim pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektiem ne vairāk kā 50 procentu apmērā no pieteikumā norādītajām darbu izmaksām, nepārsniedzot 5000 eiro vienai daudzdzīvokļu mājai, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams paskaidrojuma raksts, un attiecīgi nepārsniedzot 20 000 eiro, ja nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte. Tāpat līdz šim labiekārtošanas darbu izmaksās varēja iekļaut līdz 50 procentiem no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 eiro no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts būvprojekts vai apliecinājuma karte, un ne vairāk kā 200 eiro no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts paskaidrojuma raksts.

 

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos noteikts lielāks Jelgavas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs – līdz 20 000 eiro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams paskaidrojuma raksts, kā arī lielāks pašvaldības līdzfinansējuma apmērs – līdz 1000 eiro par labiekārtošanas darbu izmaksās iekļaujamām izmaksām, kas saistītas ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstādi gadījumos, kad izstrādāts paskaidrojuma raksts.

 

Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā 12. jūlijā.

 

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka projektu iesniegšana pagalmu labiekārtošanas programmā turpinās un šogad to var izdarīt līdz 1. oktobrim. Pieteikums jāiesniedz iestādē “Pilsētsaimniecība” (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001) personīgi vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

 

Jāatgādina, ka jau gada sākumā tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi līdzfinansējuma saņemšanai. Būtiskākās izmaiņas – projektu pieteikumus var iesniegt līdz kārtējā gada 1. oktobrim, kā arī atcelta pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas prioritārā secība, proti, komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus to saņemšanas secībā. Ar dokumentu sagatavošanas kārtību un saistošajiem noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē