-3.3 °C, 4 m/s, 91.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiStājas spēkā noteikumi par bērna piedzimšanas pabalstiem
Stājas spēkā noteikumi par bērna piedzimšanas pabalstiem
30/03/2012

No 31. marta stājas spēkā Jelgavas pilsētas domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz vienreizēja pabalsta piešķiršanu 50 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu.

No 31. marta stājas spēkā Jelgavas pilsētas domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz vienreizēja pabalsta piešķiršanu 50 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu.

Jaunie noteikumi paredz, ka no 2012. gada 1. janvāra Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir bērna piedzimšanas vienreizēju pabalstu 50 latu apmērā. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs vai vairāk bērnu, pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu 2000 latu apmērā.
Tiesības saņemt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu ir vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja persona ir deklarēta Jelgavas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus un ja bērns ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Piedzimšanas pabalsta saņemšanai vecāks vai aizbildnis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē vai Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu, klāt pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnību). Piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts par bērniem, kuri dzimuši no 2012. gada 1. janvāra, pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde izskata personas iesniegumu un desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un paziņo par to personai.

Turpmāk ģimenes, kurās vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, varēs saņemt atbalsta ģimenes vai atbalsta personas pakalpojumus. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, norādot vēlamo atbalsta ģimeni vai personu. Iesniegumam jāpievieno bērnu piedzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu. Sociālo lietu pārvalde izvērtē atbalsta ģimenes vai personas spējas un prasmes sniegt atbalsta pakalpojumu. Ģimenei ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 stundas mēnesī. Samaksa atbalsta ģimenei vai personai tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, maksājot 1,20 latu par vienu stundu, bet ne vairāk kā 48 latus mēnesī.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā