-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiStarpkultūru dialogs – mūsu ikdiena
Starpkultūru dialogs – mūsu ikdiena
02/06/2008

No 2008. gada 1. maija līdz 31. decembrim Biedrība “Cepums” sadarbībā ar Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociāciju un Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centru realizē projektu “Starpkultūru dialogs – mūsu ikdiena”. Projekts tiek realizēts ar valsts aģentūras “Eiropas Savienības informācijas aģentūra” (ESIA) atbalstu.

Projekta mērķis – izveidot filmu par etnisko minoritāšu un brīvprātīgā darba veicēju kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiks izplatīta apmēram 120 Zemgales reģiona skolās un ar kuras palīdzību tiks veicināts starpkultūru dialogs Zemgales reģionā.

Projekta laikā tiks sagatavotas 150 filmas DVD kopijas un tiks organizēti divi filmas prezentācijas pasākumi: Jelgavā un Bauskā. Visās Zemgales reģiona pamatskolās un vidusskolās būs pieejams filmas DVD variants, kuru izmantot audzināšanas, ētikas, sociālo zinību, vēstures un kultūras vēstures stundās kā papildmateriāls mācību vielas apguvē.

Zemgales reģionā ir Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles un Jēkabpils rajoni. Kopā Zemgalē dzīvo lietuvieši – 9927 (LR Naturalizācijas pārvaldes dati uz 01.01.2006.), 13512 baltkrievi, 59022 krievi, 6434 ukraiņi, 5793 poļi, 282 ebreji, 5389 citu tautību pārstāvji. Kopā Zemgalē dzīvo 100359 ne latvieši, kuri Latvijā strādā, mācās un veido ģimenes.

Bez tam Latvijā ik gadu ierodas vairāki desmiti jaunieši no citām zemēm, lai bez atalgojuma ieguldītu savu laiku un enerģiju Latvijas attīstībā, veicot brīvprātīgo darbu jauniešu centros, nometnēs, pansionātos un citur. Projekta sekmīga realizācija veicinās starpkultūru dialogu un informēs sabiedrību par mazākumtautību un brīvprātīgā darba veicēju nacionālajām kultūras vērtībām.

Informāciju sagatavoja
Zemgales NVO centrs
Tel.: 63021910