23.9 °C, 1.5 m/s, 49.9 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaStudijas ar pašvaldības atbalstu turpina 18 topošās skolotājas
Studijas ar pašvaldības atbalstu turpina 18 topošās skolotājas
24/09/2022

Otro studiju semestri Liepājas Universitātē uzsākušas 18 topošās pirmsskolas izglītības skolotājas, kuras augstāko pedagoģisko izglītību iegūst ar Jelgavas pašvaldības finansiālu atbalstu. Paralēli studijām viņas jau no februāra strādā par pirmsskolas izglītības skolotājām Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs.

Nepilna laika neklātienes 1. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” Liepājas Universitātē ar Jelgavas pašvaldības finansiālu atbalstu februārī studijas uzsāka 18 studentes, un visas pēc pirmās sesijas mācības šobrīd turpina. Lielākajai daļai no viņām jau bija pieredze izglītībā – desmit strādājušas bērnudārzā par skolotāju palīdzēm un karjerā nolēmušas spert nākamo soli, apņemoties studēt un turpināt darbu kā pirmsskolas izglītības skolotājas. Divas topošās skolotājas iepriekš iepazinušas pirmsskolas izglītības iestādes darbu citā amatā, bet pārējās līdz šim darbojušās citā jomā un nolēmušas mainīt profesiju. “Jau pēc pirmā semestra ir jūtama profesionālā un arī personīgā izaugsme. Tikšanās vasaras izskaņā apliecināja, ka studentes ir kļuvušas daudz drošākas un pārliecinātākas par sevi un savām spējām. Var redzēt, ka viņas savu darbu dara ar lielu aizrautību, lai gan atzīst, ka nav viegli apvienot pilna laika darbu ar studijām, tomēr augstu vērtē savas darbavietas vadības atbalstu un savstarpējo sadarbību ar kolēģiem. Arī pašas studentes uzmundrina un palīdz cita citai,” atzīst Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma.

 

Nosacījumi paredz, ka līdztekus studijām pretendentam ir jāgūst praktiskā pieredze, kādā Jelgavas pašvaldības izglītības iestādē strādājot par pirmsskolas izglītības skolotāju. Viena studente strādā Pārlielupes pamatskolā, kur tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, bet pārējās – pašvaldības bērnudārzā “Kāpēcīši”, “Rotaļa”, “Pasaciņa”, “Vārpiņa”, “Ķipari”, “Gaismiņa”, “Kamolītis”, “Zemenīte” un “Sprīdītis”.

 

Studijas ar darbu Pārlielupes pamatskolā, kas īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu, apvieno jelgavniece Margarita Koroļonoka. Viņai jau ir augstākā izglītība ekonomikā, iepriekš strādājusi tirdzniecībā, vadot internetveikalu, bet paralēli organizējusi un vadījusi pasākumus bērniem. “Darbošanās ar bērniem man ļoti patīk, un, attālināto mācību laikā palīdzot saviem bērniem mācībās, sapratu, ka tas ne tikai saista, bet arī padodas. Jau kādu laiku apsvēru domu studēt pedagoģiju, bet bažījos, vai varēšu atļauties tikai studēt, jo nebija pārliecības par darbu. Esmu gandarīta par doto iespēju ar pašvaldības atbalstu reizē gan studēt, gan strādāt. Šajā pusgadā nostiprināju pārliecību – esmu īstajā vietā! Un tieši tas, ka studijas ir jāapvieno ar darbu, ļauj vieglāk izprast teoriju praksē. Noteikti varu atzīt, ka šobrīd skats uz studijām ir pavisam cits – daudz pārdomātāks – nekā pēc vidusskolas beigšanas,” stāsta Margarita, papildinot, ka paralēli studijām augstskolā un darbam skolā izmanto arī iespējas apmeklēt kursus, seminārus, lai paplašinātu redzesloku un celtu kvalifikāciju, jo apzinās, ka skolotājam ir jāmācās daudz vairāk, lai dotu bērnam to labāko. Margarita kopā ar skolas kolēģiem vasarā arī organizējusi skolā latviešu un ukraiņu bērnu nometni. 

 

Studiju ilgums ir divarpus gadi – no 2022. gada februāra līdz 2024. gada jūlijam – jeb pieci semestri. Studiju maksu, kas ir 1190 eiro gadā, sedz Jelgavas pašvaldība no nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” līdzekļiem. Pēc studiju programmas apgūšanas pedagogam darbs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē jāturpina vismaz piecus gadus. Ja pretendents neapgūs studiju programmu un pārtrauks studijas, saskaņā ar līguma nosacījumiem pašvaldības finansējums būs jāatmaksā.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē