10.6 °C, 4.5 m/s, 85.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaStudijas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē sāk 1185 pirmkursnieki
Studijas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē sāk 1185 pirmkursnieki
04/09/2023

Jelgavas pils pagalmā uz svinīgo imatrikulācijas aktu 4. septembra rītā pulcējās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) pirmkursnieki. Studijas universitātē Jelgavā šogad uzsāk 1185 jaunie studenti. Jāpiebilst, ka šis studiju gads LBTU sācies ar strukturālām pārmaiņām – universitāte pārgājusi no astoņu fakultāšu dalījuma uz piecām.

Lauksaimniecības fakultāte un Pārtikas tehnoloģijas fakultāte veido vienotu Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti, un tajā šogad uzņemti 183 jaunie studenti, Meža fakultāte un Vides un būvzinātņu fakultāte veido Meža un vides zinātņu fakultāti, un tajā uzņemti 369 pirmā kursa studenti, tāpat apvienota Tehniskā fakultāte un Informācijas tehnoloģiju fakultāte, veidojot Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti, – tajā uzņemti 294 studenti. Savukārt Veterinārmedicīnas fakultāte un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte saglabās līdzšinējo statusu, un attiecīgi tajās uzņemti 86 un 253 pirmā kursa studenti.

“Jūsu studiju dzīve šeit, Jelgavā, būs aizraujoša, un patiesi ceru, ka jūs visi tiksiet galā ar studiju kursa programmā paredzēto. Nebaidieties no izaicinājumiem, ejiet droši uz mērķi – iegūstiet augstāko izglītību izvēlētajā profesijā! Lai jums netrūkst pacietības un izturības un lai pēc dažiem gadiem mēs tiktos izlaidumā!” jaunos studentus uzrunāja LBTU rektore profesore Irina Pilvere, aicinot izmantot arī tās iespējas, ko universitāte piedāvā papildus: “Darbojieties studējošo pašpārvaldē, studentu korporācijās, universitātes amatiermākslas kolektīvos, sportojiet!”

Jaunos studentus ar izvēli studēt mūsu pilsētā sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. “Būsim stipri, radoši, kritiski domājoši, un lai jūsu devums universitātei, Jelgavai un Latvijai ir varens! Iespējams, daļu no jums studiju gaitas aizvedīs uz ārzemēm, taču vienmēr atcerieties: Latvija ir jūsu mājas! Un ar zināšanām bagāti atgriezieties! Lai veiksmīgas studijas Jelgavā – pilsētā izaugsmei,” tā domes priekšsēdētājs.

Turpinot 2012. gadā aizsākto tradīciju – Akadēmiskā ceļa veidošanu –, par godu 1. kursa studentiem gājēju celiņā guldīta 30×30 centimetru liela bruģakmens plāksne ar gadskaitli. Akadēmiskais ceļš kalpo gan kā simbols izaicinājumiem un šķēršļiem ceļā uz augstāko izglītību, gan kā vieta, kur pēc gadiem satikties un salidojumos gremdēties atmiņu stāstos.

Jāpiebilst, ka jau pagājušajā nedēļā universitātē notika akadēmiskā sēde, kurā sveikti 25 jaunie kolēģi – mācībspēki, kuriem šis studiju gads ir pirmais darba gads LBTU.