22.9 °C, 4.1 m/s, 89.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSveic labākos policijas darbiniekus
Sveic labākos policijas darbiniekus
05/12/2022

Atzīmējot Policijas darbinieku dienu, kas ir 5. decembrī, un Jelgavas Pašvaldības policijas 32. gadadienu, Pašvaldības policijas darbiniekiem pasniegti apbalvojumi. Tādējādi viņiem teikts paldies par profesionalitāti, pašaizliedzīgu dienesta pienākumu pildīšanu, uzticību Jelgavas Pašvaldības policijai un aktīvu Jelgavas Pašvaldības policijas vārda un tēla popularizēšanu.

“Policijas darbinieku profesionālajos svētkos kolēģiem vēlu pastāvīgi gūt jaunas zināšanas un prasmes, ātru reakciju, izlēmīgu un taisnīgu rīcību, just lepnumu par savu darbu, bet iedzīvotājiem – izpratni un atbalstu!” kolēģus uzrunāja Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala. 

 

Jelgavas Pašvaldības policijas krūšu nozīmi “Ķīla likumībai – mans gods” par augstu profesionalitāti, rīcību ekstremālās situācijās, teicamu un pašaizliedzīgu dienesta pienākumu pildīšanu saņēma darbinieki, kas ar savu darbību ir palīdzējuši nostiprināt Jelgavas Pašvaldības policijas lomu likumības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

 

Medicīniskās atskurbtuves nodaļas inspektors DAINIS REIMANIS

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors EGILS ROZENVALDS

Patruļpolicijas nodaļas inspektors KASPARS SIMANOVIČS

Patruļpolicijas nodaļas inspektore DIĀNA ORLOVA

Patruļpolicijas nodaļas inspektors glābējs EDGARS GRONDZKIS-GROCKIS

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore ALLA BEĻAJEVA

 

Ar Goda rakstu par godprātīgu, profesionālu un priekšzīmīgu dienestu un darbu, aktīvu dalību Jelgavas Pašvaldības policijas vārda un tēla popularizēšanā apbalvoti

 

Operatīvās vadības nodaļas priekšnieks VALDIS SKADIŅŠ

Operatīvās vadības nodaļas inspektore IRINA MAZURE

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore VITA VINIARSKA

Satiksmes uzraudzības nodaļas vecākais inspektors JURIS ČERPINSKIS

Medicīniskās atskurbtuves nodaļas vecākais inspektors RAIMONDS RIČIKS

Sabiedriskās kārtības nodaļas pilsētas iecirkņu vecākais inspektors JĀNIS LISOVSKIS

Saimnieciskā nodrošinājuma grupas transporta pārraugs ANDRIS VIATERS

Finanšu vadības grupas galvenā grāmatvede MAIRITA STRAUTNIECE

Sekretariāta vecākā lietvede DAINA LISOVSKA

Informātikas un sakaru grupas datorsistēmu tehniķis SERGEJS SĪLIS

 

Ar Pateicības rakstu par profesionālu un priekšzīmīgu darbu Jelgavas Pašvaldības policijā apbalvoti

 

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors MĀRIS VĒVERIS

Patruļpolicijas nodaļas inspektors EDGARS STAVRO

Patruļpolicijas nodaļas inspektors VILNIS NEIDERS

Operatīvās vadības nodaļas inspektore INGA LEMBERE

Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektore DANA STRODE

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas inspektore LAURA LIPIŅA

Medicīniskās atskurbtuves nodaļas inspektors ANDREJS KOVTUNS

Satiksmes uzraudzības nodaļas vecākais inspektors AIVARS BĒRZIŅŠ

Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektors ANDRIS LANGENFELDS

Sabiedriskās kārtības nodaļas pilsētas iecirkņu vecākā inspektore VIKTORIJA MATVEJEVA-DAŅIĻČENKO

Sabiedriskās kārtības nodaļas inspektors IVANS BĻINOVS

Sabiedriskās kārtības nodaļas inspektore ANNA VAIVODE

Sabiedriskās kārtības nodaļas jaunākais inspektors JURIS ĒRGLIS

Saimnieciskā nodrošinājuma grupas lietvede ALISE PUHAĻSKA

Saimnieciskā nodrošinājuma grupas remontstrādnieks ARNIS ŠĒRS

Finanšu vadības grupas vecākā grāmatvede LAILA LĀCE

 

Krūšu nozīmi “Par piecu gadu izdienu” Jelgavas Pašvaldības policijā saņēma

 

Patruļpolicijas nodaļas inspektors ANDRIS VĪNAVS

Patruļpolicijas nodaļas skolu inspektore NATAŠA SIŅICINA

Sabiedriskās kārtības nodaļas inspektore INTA ZELMENE

 

Krūšu nozīmi “Par desmit gadu izdienu” Jelgavas Pašvaldības policijā saņēma

 

 

Priekšnieka vietnieks DZINTARS SKUJA

Sabiedriskās kārtības nodaļas inspektors RITVARS KINSTLERS

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore BAIBA LAPIŅA

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors EDGARS BROKONOVS

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors EGILS ROZENVALDS

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors glābējs MĀRIS VIESTURS

Patruļpolicijas nodaļas inspektors glābējs LAIMONIS KALNIŅŠ

 

Krūšu nozīmi “Par piecpadsmit gadu izdienu” Jelgavas Pašvaldības policijā saņēma  

 

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore VERA VELVE

Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektore ELITA REINE

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors ALEKSANDRS SOSNOVSKIS

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors GATIS LAZDA

Patruļpolicijas nodaļas inspektors KASPARS SIMANOVIČS

Sabiedriskās kārtības nodaļas inspektors ROBERTS TRALMAKS

Medicīniskās atskurbtuves nodaļas inspektors MĀRIS BONDARENKO

Sabiedriskās kārtības nodaļas jaunākais inspektors JURIS ĒRGLIS

Satiksmes uzraudzības nodaļas vecākais inspektors GATIS ROGA

Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektors ANDRIS SAVICKIS

 

Krūšu nozīmi “Par divdesmit gadu izdienu” Jelgavas Pašvaldības policijā saņēma

 

Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors VIESTURS MELGAILIS

Sabiedriskās kārtības nodaļas inspektore ANDA KRASTIŅA

 

Krūšu nozīmi “Par divdesmit piecu gadu izdienu” Jelgavas Pašvaldības policijā saņēma

 

Operatīvās vadības nodaļas vecākais inspektors DAINIS KARAŠA

Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektore INTA KOĻČA

 

Krūšu nozīmi “Par trīsdesmit gadu izdienu” Jelgavas Pašvaldības policijā saņēma

 

Administratīvā procesa un iesniegumu izskatīšanas grupas vecākais inspektors ANTONS LINERTS

 

 

Foto: Jelgavas Pašvaldības policija