18.5 °C, 1.9 m/s, 59.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaTieslietu ministrija civiltiesiskus strīdus piedāvā risināt ar mediācijas starpniecību
Tieslietu ministrija civiltiesiskus strīdus piedāvā risināt ar mediācijas starpniecību
20/10/2020

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi fiziskas un juridiskas personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām, kā arī personas, kuru strīds nav nonācis vēl līdz tiesai, aicina iesaistīties pilotprojektā “Mediācija civillietās”. Projekta gaitā interesentiem bez maksas civiltiesisku strīdu risināšanā būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī sertificēta mediatora vadīts mediācijas process civillietā.

Ja radies strīds, būtiski to risināt pēc iespējas efektīvākajā veidā. Mediācija kā strīdu risināšanas veids sniedz pusēm iespēju ietaupīt līdzekļus un laiku, pašām pieņemt interesēm atbilstošu lēmumu, saglabāt savstarpējās attiecības un turpināt sadarbību nākotnē. Šī ir iespēja risināt domstarpības konfidenciālā procesā.

 

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”.

 

Mediācija projekta ietvaros pieejama visā Latvijas teritorijā. Projekta iespējas var izmantot ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām, gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai.

 

Projekta laikā sertificēta mediatora pakalpojumu būs iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai – darba lietās, mantojuma lietās, saistību tiesībās, komerclietās, nekustamo īpašumu jautājumos un citos civiltiesiskos strīdos.

 

Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektroniskās saziņas veidā         sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju; konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā; sniegs atbalstu sertificēta mediatora izvēlē; palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru.

 

Saņemt mediācijas koordinatora atbalstu klātienē var arī Jelgavā – Zemgales rajona tiesā Dambja ielā 12 pirmdienās un trešdienās no pulksten 8.30 līdz 19, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16. Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties konsultācijai var, zvanot pa tālruni 63082191, vai rakstot e-pastu sanita.titova@tiesas.lv.

 

Ja puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji apmaksātu (80 procentu apmērā) mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 eiro apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personas, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

 

Papildu informāciju par projektu “Mediācija civillietās” var saņemt www.sertificetimediatori.lv, rakstot pa e-pastu mediacija@smp.lv vai, zvanot pa tālruni 28050777, 63082191. Tieslietu ministrija aicina izmantot projekta sniegtās iespējas.

 

 

Foto: publicitātes

 

Informācija: Tieslietu ministrija