16.8 °C, 2.7 m/s, 95.3 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaTurpinās bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē
Turpinās bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē
21/12/2017

2. janvārī sākusies bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2018./2019. mācību gadā 1. klasē. Jelgavas 4. sākumskolā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā plānotais bērnu skaits jau ir sasniegts, savukārt pārējās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs pirmklasnieku reģistrācija turpinās. Nākamajā mācību gadā Jelgavā 1. klasē plānots uzņemt 616 bērnus. 

Atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem bērnu reģistrēt mācībām 1. klasē var gan klātienē izglītības iestādē, gan elektroniski. Iesniegumu iesniedzot personīgi, bērna likumiskajam pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Savukārt, veicot reģistrāciju elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis pa izglītības iestādes e-pastu nosūta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju. Izglītības iestāde vienas dienas laikā elektroniski informē bērna vecākus par sūtītā iesnieguma saņemšanu.

 

Iesniegumus izglītības iestādes pieņems līdz 1. martam, kad tiks uzsākta arī 1. klašu komplektēšana – tā tiks organizēta, ievērojot prioritāro secību. Kā pirmie konkrētajā izglītības iestādē tiek uzņemti tie topošie pirmklasnieki, kuru māsa vai brālis jau mācās šajā skolā; bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas administratīvajā teritorijā; ja konkrētajā iestādē bērns apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai ja bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis strādā šajā iestādē. Pārējie bērni tiek uzņemti iesniegumu reģistrēšanas secībā. Jāpiebilst, ka iesniegumu izskatīšana prioritārā secībā neattiecas uz pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika un sports) izglītības programmu.

 

Nākamajā, 2018./2019., mācību gadā izglītības iestāžu 1. klasēs plānots uzņemt 616 bērnus: 3. sākumskolā – 112; 4. sākumskolā – 140; 2. pamatskolā – 84; Tehnoloģiju vidusskolā – 56; 4. vidusskolā – 112; 5. vidusskolā un 6. vidusskolā – katrā pa 56 skolēniem.

 

Izglītības
iestāde

Adrese,
tālrunis

E-pasts

Jelgavas
3. sākumskola

Uzvaras iela 10;
63021073

pieteikums.3ssk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
4. sākumskola

Pulkveža
O.Kalpaka iela 34;
63022236

pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
2. pamatskola

Sarmas iela 2;
63013197

pieteikums.2psk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola

Meiju ceļš 9;
63045548

pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
4. vidusskola

Akmeņu iela 1;
63029555

pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
5. vidusskola

Aspazijas iela 20;
63026073

pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
6. vidusskola

Loka maģistrāle
29; 63027467

pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
1.internātpamatskola–
attīstības centrs

Institūta iela 4;
63029514

pieteikums.1intpsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
2. internātpamatskola

Filozofu iela 50;
63021773

pieteikums.2intpsk@izglitiba.jelgava.lv

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē