2.8 °C, 5 m/s, 89.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaTurpinās Jelgavas teritorijā esošo grāvju reģistrēšana
Turpinās Jelgavas teritorijā esošo grāvju reģistrēšana
09/02/2024

Ziemas sezonā notiek aktīvs darbs pie meliorācijas kadastra informācijas sistēmas aktualizēšanas, uzrādot kartē pilsētas lielāka izmēra un nozīmes grāvjus. Šī informācija iedzīvotājiem ir pieejama un noderīga, lai labāk izprastu vai prognozētu sava īpašuma tuvumā esošo upju un grāvju ūdens novades sistēmu ietekmi.

“Pilsētsaimniecība” veic pašvaldības teritorijā esošo grāvju tīrīšanu un aktualizē informāciju datubāzē, lai veidotos upju un grāvju vienota noteces kopsistēma. Iedzīvotāji šo informāciju var redzēt vietnē https://www.melioracija.lv/. Meliorācijas kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ). Meliorācijas kadastrs satur teksta datus, kas ietver informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli un statusu, telpiskos datus, kas ietver meliorācijas kadastra plānus un kartes analogā un digitālā formā, kuros attēlotas meliorācijas sistēmu ūdensnotekas, ūdensnoteku sateces baseinu un meliorētās zemes robežas, meliorācijas sistēmu būves un ierīces un hidrometrijas posteņi ar to meliorācijas kadastra apzīmējumiem.

Šobrīd pilsētā liela daļa jaunu apbūves teritoriju veidojas uz bijušām lauksaimniecības zemēm, kur tika izbūvētas gan cauruļvadu drenāžas, gan grāvju sistēmas. Gan iegādājoties īpašumus, gan projektējot, būtiski zināt par šīm sistēmām, lai pareizi pārbūvētu, atjaunotu un nepieļautu iespēju, ka lielā nokrišņu daudzuma dēļ applūst teritorijas un tiek nodarīti zaudējumi iedzīvotāju un pašvaldības īpašumiem.