25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaTurpinās rezerves karavīru iesaiste Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās 2024. gadā
Turpinās rezerves karavīru iesaiste Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās 2024. gadā
16/06/2024

Atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku mācību plānam, 2024. gadā turpinās rezerves karavīru iesaukšana uz rezerves karavīru mācībām, izsūtot pavēstes vairākus mēnešus pirms plānotajām mācībām. Iesaukšanas mērķis ir atjaunot un uzturēt individuālās kaujas iemaņas un veikt kaujas uzdevumus vienības sastāvā.

Nacionālie bruņotie spēki aicina rezerves karavīrus atsaukties uz saņemto pavēsti un noteiktajā laikā ierasties gan uz veselības pārbaužu veikšanu, gan arī uz mācību norises vietu.

Nacionālo bruņoto spēku tīmekļa vietnē https://www.mil.lv/lv/macibas ir publicētas 2024. gada plānotās mācības, un tie rezerves karavīri, kuri nav saņēmuši pavēstes, bet vēlas piedalīties tajās, var pieteikties brīvprātīgi, rakstot uz e–pasta adresi – rpus@mil.lv.

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram par katru militāro mācību dienu izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Izmaksājamā kompensācija netiek aplikta ar nodokļiem un kareivju sastāvam tie ir 41,75 eiro dienā. Mācību laikā rezerves karavīram tiek segti ēdināšanas izdevumi.

Tāpat rezerves karavīram kompensē transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē noteiktajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ.

Nacionālie bruņotie spēki vērš uzmanību, ka izdevumus sedz tikai par nokļūšanu no Latvijā vai ārvalstīs deklarētās, bet ne faktiskās dzīvesvietas. Līdz ar to rezerves karavīrus, īpaši tos, kuri deklarējušies Latvijā, bet dzīvo ārvalstīs, aicina laikus veikt datu atjaunošanu Iedzīvotāju reģistrā, no kura Nacionālie bruņotie spēki iegūst datus par deklarēto adresi kompensācijas izmaksai.

Tāpat Nacionālie bruņotie spēki aicina darba devējus būt saprotošiem un saskaņot rezerves karavīru dalību mācībās.

Militārā dienesta likuma 66. pants nosaka, ka darba devējs vai izglītības iestāde norīkojumā norādītajā laikā atbrīvo uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām, saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības (studijas) ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas uz militārajām mācībām, un ievērojot virsnieku, instruktoru un kareivju sastāva karavīriem norādīto maksimālo militāro mācību laiku. Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku.

Ja rezerves karavīram ir attaisnojošs iemesls neierasties uz mācībām, tad viņa pienākums ir par to informēt Nacionālo bruņoto spēku Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldi, nosūtot iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem, kas apliecina šo faktu.

Rezerves karavīr – Tu esi joprojām viens no mums, esi daļa no valsts aizsardzības!