22.8 °C, 3 m/s, 55.9 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaUzņemšana LLU pamatstudiju un maģistra programmās
Uzņemšana LLU pamatstudiju un maģistra programmās
29/06/2017

No 4. līdz 11. jūlijam ikvienam būs iespēja pieteikties studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā, pretendējot uz kādu no studiju vietām visās pamatstudiju un maģistra studiju programmās. Elektroniskā reģistrēšanās pamatstudijām jau ir sākusies, bet klātienē Jelgavas pilī dokumentus varēs uzrādīt tikai norādītajos datumos. Tāpat šajā periodā varēs pieteikties arī maģistra studijām.

Pamatstudiju līmenī LLU atklājusi uzņemšanu 27 pamatstudiju programmās:

  • Biozinātnēs – Lauksaimniecība, Mežzinātne, Veterinārmedicīna.
  • Inženierzinātnēs – Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Būvniecība (1. līmeņa), Būvniecība (2. līmeņa), Datorvadība un datorzinātne, Dizains un amatniecība, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Pārtikas produktu tehnoloģija, Tehniskais eksperts, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība.
  • Sociālajās zinātnēs – Ekonomika, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Komercdarbība un uzņēmumu vadība, Komerczinības, Mājas vide izglītībā, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Profesionālās izglītības skolotājs.

Kopumā LLU jaunajiem studētgribētājiem 2017./2018. studiju gadā piedāvā 729 valsts finansētās pamatstudiju vietas, un uz jebkuru no tām varēs pretendēt, aizpildot elektronisko pieteikumu vienotās uzņemšanas sistēmā www.latvija.lv/studijas un uzrādot izglītības dokumentus klātienē kādā no 12 augstskolām no 4. līdz 11. jūlijam. Turklāt konkursā tiek piedāvātas arī maksas studiju vietas.

 

Lai uzlabotu studiju kvalitāti un atbalstītu darba tirgū pieprasīto speciālistu izglītošanos, šogad veiktas dažādas izmaiņas vairākās LLU pamatstudiju programmās, gan izstrādājot jaunus studiju kursus, gan veicot būtiskākas izmaiņas. Tādējādi valsts finansētās studiju vietas pirmo reizi piešķirtas studiju programmām “Komercdarbība un uzņēmumu vadība” un “Dizains un amatniecība”. Savukārt, ievērojot pārtikas nozares nepieciešamību pēc jauniem speciālistiem, valsts finansēto studiju vietu skaits palielināts studiju programmā “Pārtikas produktu tehnoloģija”.

 

Izmaiņas skārušas studiju programmu “Vide un ūdenssaimniecība”, kas turpmāk klātienes studijās būs apgūstama četros gados, bet neklātienes studijās – piecos gados. Bet studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” ilgums samazināts līdz 3 ar pusi gadiem, tai kļūstot par akadēmisku studiju programmu. Kvalifikāciju jaunie ainavu arhitekti varēs iegūt pēc maģistra studiju beigām.

 

Savukārt maģistra līmenī LLU piedāvā studijas 18 studiju programmās:

  • Biozinātnēs – Lauksaimniecība, Mežzinātne, Pārtikas higiēna, Uzturzinātne.
  • Inženierzinātnēs – Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Darba aizsardzība un drošība, Informācijas tehnoloģijas, Koksnes materiāli un tehnoloģija, Lauksaimniecības inženierzinātne, Pārtikas zinātne, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes.
  • Sociālajās zinātnēs – Ekonomika, Karjeras konsultants, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pedagoģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība.

Maģistra studiju programmās būs pieejamas 269 valsts finansētās studiju vietas, bet studētgribētājiem būs pieejamas arī maksas studiju vietas. Vairākas studiju programmas skārušas būtiskas izmaiņas. Programma “Ainavu arhitektūra un plānošana” ir izveidota kā profesionālā maģistra studiju programma, kuras absolventi iegūst arī kvalifikāciju. Savukārt programmai “Darba drošība un aizsardzība” paaugstināts kvalifikācijas līmenis un tās absolventi turpmāk varēs iegūt maģistra grādu un kvalifikāciju.

 

Bet meža nozares speciālistiem būs pieejama jauna maģistra studiju programma “Mežzinātne”, kura šobrīd iesniegta licencēšanai un apvienos sevī līdz šim trīs, atsevišķi īstenotās studiju programmas “Meža ekonomika un politika”, “Meža darbi un tehnika” un “Meža ekoloģija un mežkopība”.

 

LLU absolventi, kuri nolēmuši turpināt studijas maģistrantūrā, pieteikties varēs elektroniski LLU IS, izmantojot savus pieejas datus.

 

Papildus informāciju par uzņemšanu lūgums meklēt LLU mājas lapā http://www.llu.lv/lv/studiju-iespejas. Ja rodas jautājumi par uzņemšanas procesu, studiju programmām vai elektronisko reģistrēšanos, uz tiem atbildēs LLU Studiju centra speciālistes pa tālr. 20227755 vai 63005703.

 

Tiekamies Jelgavā – vietā, kur top veiksmīgas karjeras!

 

 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē