-3.5 °C, 4.2 m/s, 90.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiUzsāks hidrotehnisko būvju rekonstrukciju
Uzsāks hidrotehnisko būvju rekonstrukciju
01/08/2012

2.augustā tiks uzsākta hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā. Tiks rekonstruēts esošo hidrotehnisko būvju komplekss un izveidota pretplūdu sistēma, tā mazinot plūdu draudu risku šajā teritorijā. Tagad būvobjektā notiek sagatavošanās darbi: zāles pļaušana, krūmu izciršana un vecās sūknētavas esošā karkasa demontāža.

2.augustā tiks uzsākta hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā. Tiks rekonstruēts esošo hidrotehnisko būvju komplekss un izveidota pretplūdu sistēma, tā mazinot plūdu draudu risku šajā teritorijā. Tagad būvobjektā notiek sagatavošanās darbi: zāles pļaušana, krūmu izciršana un vecās sūknētavas esošā karkasa demontāža.
 
11.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „KULK” par projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukciju plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” realizāciju par kopējo līgumcenu 500 173,31 latiem (ar PVN). Rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņš ir 30.novembris.
 
11.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza būvdarbu autoruzraudzības pakalpojuma līgumu ar tehniskā projekta izstrādātāju „SIA 3C”, kopējā līgumcena 3025 lati (ar PVN), bet 17.jūlijā – būvuzraudzības pakalpojuma līgumu ar SIA „Jurēvičs un partneri”, līgumcena 3593,70 lati (ar PVN).
 
Projekta budžets ir  511 000 lati. 350 000 lati ir ERAF finansējums, 161 000 lati – pašvaldības līdzfinansējums.
 
Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā paredzēts rekonstruēt astoņas caurtekas zem Kalnciema ceļa un izbūvēt tām pretplūdu vārstus, rekonstruēt lietus ūdens pārsūknēšanas staciju un ūdens attīrīšanas staciju, atjaunot Bērzu kapu meliorācijas sistēmas pieslēguma kolektoru, Loka maģistrāles kolektorā izbūvēt pretplūdu vārstus un pazemināt vienas caurtekas novietojumu zem Loka maģistrāles, tā pasargājot no plūdiem Kalnciema ceļa labās puses teritoriju.
 
 
Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē