17.1 °C, 3.2 m/s, 77.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaUzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā
Uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā
16/11/2020

2020. gada 9. novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/8330  “Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam 4.līnijā 60A, Jelgavā”. Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes gabala 4.līnijā 60A, Jelgavā īpašniece SIA “Novators”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

 

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv; sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē