20.6 °C, 3.9 m/s, 57.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiUzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā
Uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā
15/10/2020

2020. gada 8. oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-35.1.2/2501 “Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā”. Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes gabala Bāra ceļā 14, Jelgavā īpašnieks.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

 

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv; sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē