23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaUzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā
Uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā
03/12/2020

2020. gada 24. novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/9205 Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam Meldru ceļā 2, Jelgavā. Detālplānojuma ierosinātāji ir zemes gabala Meldru ceļa 2, Jelgavā īpašnieki.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

 

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv; sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē