17 °C, 2.8 m/s, 71.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiUzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā
Uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā
25/03/2020

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada 18. martā  ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/1597 “Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

 

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv; sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē