17.7 °C, 2.1 m/s, 79.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiVakantās pedagogu amata vietas Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
Vakantās pedagogu amata vietas Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
20/08/2020

Konkurss pedagoga amata vietām Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai izglītības iestādēs.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, sociālo zinību, ģeogrāfijas, vēstures, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

 

Pedagoga galvenie pienākumi:

 

  • Sniegt individuālās konsultācijas, konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos un atbalstu krīžu situācijās 5.-12.klašu izglītojamajiem;
  • Sniegt individuālās konsultācijas un konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos profesionālās izglītības iestādes 1.-4.kursu audzēkņiem.

Prasības pretendentiem:

  • Nepieciešama izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • Par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā darba  pieredze speciālajās izglītības programmās, pieredze darbā ar iekļautajiem izglītojamajiem vispārējās izglītības programmās.

Pieteikumu, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi  jāiesniedz personīgi līdz 2020.gada 10. septembra pulksten 17 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes ielā 22, Jelgavā, 204. kabinetā, tālrunis uzziņām 63012464.

 

Pieteikuma forma ir pieejama šeit.