20.4 °C, 3.4 m/s, 89.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaValsts konferencē apbalvoti 17 Jelgavas skolēnu ZPD
Valsts konferencē apbalvoti 17 Jelgavas skolēnu ZPD
07/04/2020

Aizvadīts Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences valsts posms, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja videoformātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisiju. Konferencē godalgoto vidū augstu novērtēti 17 Jelgavas skolēnu darbi, tostarp saņemot astoņas pirmās pakāpes un sešas speciālbalvas.

ZPD kopumā vērtēti sešās zinātņu grupās: dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs, sociālajās zinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, lauksaimniecībā, kā arī meža un veterinārajās zinātnēs, kam pakārtotas kopumā 22 nozares. Trīs Jelgavas skolu – Jelgavas Valsts ģimnāzijas (JVĢ), Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas (JSVĢ) un Jelgavas 4. vidusskolas – skolēnu darbi guvuši atzinību 11 nozarēs. Visvairāk jelgavnieku darbu apbalvoti psiholoģijas nozarē, kur iegūtas trīs atzinības, kam seko matemātika, datorzinātnes un informātika, medicīna un veselības zinātnes un izglītība ar diviem apbalvojumiem katrā jomā, kā arī ķīmijas zinātnes, bioloģijas zinātnes, fizikālās zinātnes, valodniecība un literatūrzinātne un socioloģija ar vienu apbalvotu Jelgavas skolēnu darbu katrā nozarē.

 

Pirmā pakāpe piešķirta jelgavniekiem Artim Fiļam un Denisam Galanderam no JSVĢ par darbu “Jelgavas luksoforu trūkumi ikdienā un to iespējamie risinājumi”, Klāvam Šteinburgam no JVĢ par darbu “Divu vienādu cilindru šķēlumā ievilkta taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana atkarībā no cilindra rādiusa un taisnstūra paralēlskaldņa augstuma”, Elīzai Viekalei-Gasjūnei no JSVĢ 10. klases par pētījumu mūzikas un mākslas nozarē “Stikla dizaina attīstība 20. un 21. gs. Latvijā un stikla mozaīkas izveide “Sapņu zirgs””, JVĢ skolniecei Loretai Abakokai par darbu “Salīdzinājumu tulkojuma kvalitāte Noras Ikstenas “Soviet milk” un “Moloko materi””, Amandai Beņķei no JVĢ par darbu “Profesijas izvēli ietekmējošie faktori dažādu paaudžu skatījumā”, JSVĢ skolniecei Eleonorai Taubei par pētījumu “Faktori, kas ietekmē bērnu iekļaušanos kolektīvā”, darba “Jauniešu komunikācija un sociālās iemaņas saskarsmē” autorēm no JVĢ Dārtai Katrīnai Birkmanei un Sintijai Stalidzānei, kā arī JSVĢ audzēknēm Dagnijai Patrīcijai Kurigai un Sindijai Veisai par darbu “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 7. klašu skolēnu sadarbības veicināšana, izmantojot komandas veidošanas metodes”.

 

Ar otro pakāpi konferencē apbalvoti trīs jelgavnieku darbi – JVĢ skolnieka Matīsa Kaltigina pētījums “Sakarību formulēšana harmoniskā vidējā matricā”, JVĢ izstrādātais Sandras Turkas darbs “Medus kvalitātes rādītāji” un JSVĢ skolnieces Elīzas Turčinskas darbs “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas inovācijas 21. gadsimta izglītības prioritāšu un “Skola 2030″ kontekstā”.

 

Savukārt trešo pakāpi saņēma JVĢ skolniece Gunta Kļava par darbu “Izglītojošās spēles izveide matemātikā 1. klasei”, Juta Nikiforova no JVĢ par savu pētījumu “Staphylococcus aureus sastopamība skolēnu vidū vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem”, JSVĢ skolēni Emīls Vīgants un Tīna Zoldnere par darbu “No koksnes iegūta oglekļa piedeva litija jonu bateriju katodā”, JVĢ audzēknis Nils Mediņš par veikto pētījumu “Automātiskā ārējā defibrilatora lietošanas spējas Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas tehnikuma skolēnu vidū”, 4. vidusskolas skolniece Aurēlija Norko par izstrādāto darbu “Jelgavas 4. vidusskolas skolēnu ģimeņu ēšanas paradumu novērtējums”, kā arī Niks Mesters un Hanna Sieka no JSVĢ par darbu “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu personību tipu daudzveidība, salīdzinājums un loma skolas dzīvē”.

 

Atsevišķiem labāko darbu autoriem pasniegtas arī universitāšu speciālbalvas. A.Fiļs, D.Galanders, K.Šteinbers un M.Kaltigins saņēmuši budžeta vietu Rīgas Tehniskajā universitātē, S.Turkai nodrošināta iespēja piedalīties vienas dienas praktisko nodarbību ciklā “Ķīmijas eksperimentu metodika”, L.Abakoka no Liepājas Universitātes saņēma atbalstu zinātniskā raksta sagatavošanai un publicēšanai augstskolas humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā “Scriptus Manet”, savukārt A.Beņķe ieguva iespēju piedalīties Latvijas Universitātes studentu zinātniskajā konferencē un zinātnisku konsultāciju par sev interesējošu tēmu socioloģijas nozarē.

 

Ar deviņiem godalgotiem darbiem JVĢ ir trešā apbalvotākā izglītības iestāde Latvijā, dalot šo vietu ar Rīgas Franču liceju. Vairāk godalgu ir tikai Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, kur apbalvojumus saņēmuši 10 darbu autori, un Āgenskalna Valsts ģimnāzijai ar 14 apbalvotiem darbiem. Ar detalizētiem Latvijas Skolēnu 44. ZPD konferences rezultātiem tās dalībnieki var iepazīties sistēmā www.skolas.lu.lv.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē