21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiValsts zemes dienests atver informatīvo uzziņu tālruni
Valsts zemes dienests atver informatīvo uzziņu tālruni
04/07/2013

4.jūlijā Valsts zemes dienests (VZD) atver informatīvo uzziņu tālruni 67038677, uz kuru zvanot zemes īpašnieki var saņemt detalizētu informāciju un skaidrojumus par sava īpašuma robežu, robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu. Katru darba dienu līdz 12.jūlijam ikvienam zemes īpašniekam tiek dota iespēja saņemt speciālistu konsultācijas. Zvani tiks pieņemti darba dienās no pulksten 14 līdz pulksten 15.

4.jūlijā Valsts zemes dienests (VZD) atver informatīvo uzziņu tālruni 67038677, uz kuru zvanot zemes īpašnieki var saņemt detalizētu informāciju un skaidrojumus par sava īpašuma robežu, robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu. Katru darba dienu līdz 12.jūlijam ikvienam zemes īpašniekam tiek dota iespēja saņemt speciālistu konsultācijas. Zvani tiks pieņemti darba dienās no pulksten 14 līdz pulksten 15.
 
Ikviena zemes īpašnieka pienākums ir uzturēt sev piederošās zemes vienības robežas. Tur, kur ir īpašuma robežas, beidzas īpašnieka darbības tiesības. Zemes vienību robežzīmju uzturēšana un to savlaicīga atjaunošana apvidū ir zemes īpašnieku iespēja izvairīties no nepatīkamiem gadījumiem, piemēram, robežu strīdiem vai netīšas būvniecības un saimnieciskās darbības kaimiņa īpašumā.
 
Laika gaitā robežzīmes var tikt bojātas – tās izzūd, robežstigas mežos aizaug vai tās pazūd, veicot kādu saimniecisko darbību. Tādēļ īpašniekam vēlams regulāri apstaigāt sava īpašuma robežas, pārbaudīt, kā robežzīmes saglabājušās un, ja nepieciešams, nodrošināt robežzīmju savlaicīgu atjaunošanu.
 
Mēdz gadīties, kad nepareizi sagatavotu robežu plānu dēļ zemes vienības robežas un platība robežu plānā un dabā atšķiras, vai arī – robežu plāns sagatavots pareizi, bet dabā robežzīmes nepastāv, jo ir iznīcinātas, pārvietotas vai vispār nav bijušas ierīkotas.
 
VZD aicina pievērst uzmanību zemes vienību kopplatībām, jo gadījumos, kad robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi, vai atsevišķos gadījumos, kad noteiktas ar instrumentālo metodi, atkārtotas uzmērīšanas gadījumā zemes vienību kopplatības var atšķirties. 
 
Robežu atjaunošana nav bezmaksas pasākums, tomēr tas ilgtermiņā atrisinās daudzus nepatīkamus gadījumus un saglabās labas attiecības ar kaimiņiem. Izcenojumus robežu atjaunošanai var noskaidrot vēršoties pie jebkura zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka.
 
VZD aicina zemes īpašniekus saņemt konsultācijas par jautājumiem saistībā ar robežu atjaunošanu vai platību precizēšanu, zvanot uz kampaņas informatīvo tālruni 67038677. Uz telefona zvaniem laika posmā no 4. līdz 12. jūlijam atbildēs kompetenti VZD speciālisti. Zvani tiks pieņemti darba dienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 15:00.
 
Interesenti aicināti savus jautājumus uzdot, izmantojot arī sociālā tīmekļa vietni Twitter, jautājumus adresējot @ZemesDienests.
 
Plašāka informācija un atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem pieejamas VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv.
 
Detalizētu informāciju par robežu un robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību platību precizēšanu un aktualizēšanu var saņemt pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem.
 
 
Informācija sagatavota
Valsts zemes dienestā