23.7 °C, 4.8 m/s, 52.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiVar pieslēgties jaunizbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizāciju tīkliem
Var pieslēgties jaunizbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizāciju tīkliem
01/07/2013

SIA „Jelgavas ūdens” informē, ka realizētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzu ceļā, kanalizācijas tīklu paplašināšana Rogu ceļā, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas, Elejas, Straumes, Spāru, Gatves un Vēsmas ielās. Iedzīvotāji aicināti vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajiem ielu tīkliem.

Foto: Ivars Veiliņš

SIA „Jelgavas ūdens” informē, ka realizētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzu ceļā, kanalizācijas tīklu paplašināšana Rogu ceļā, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas, Elejas, Straumes, Spāru, Gatves un Vēsmas ielās. Iedzīvotāji aicināti vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajiem ielu tīkliem.
 
SIA „Jelgavas ūdens” aicina iedzīvotājus vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajiem ielu tīkliem. Ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus atļauts izbūvēt vienkāršotā kārtībā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, SIA „Jelgavas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un SIA „Jelgavas ūdens” saskaņotu tehnisko shēmu.
 
Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti: iesniegums, kuru aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona; zemesgrāmatas apliecības kopija; zemes robežu plāna kopija; pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.
 
Pēc iesnieguma saņemšanas, SIA „Jelgavas ūdens” bez maksas sagatavo tehniskos noteikumus atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, par kuru gatavību informē būvniecības ierosinātāju.
 
Būvniecības ierosinātājam, pēc tehnisko noteikumu saņemšanas, jāizstrādā tehniskā shēma, kuras izstrādi veic SIA „Jelgavas ūdens” vai projektētājs. SIA „Jelgavas ūdens” pakalpojuma maksa par tehniskās shēmas izstrādi ir 33,12 lati.
 
Pēc tehniskās shēmas izstrādes un saskaņošanas ar SIA „Jelgavas ūdens”, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs veikt ūdensvada pievada un/vai saimnieciskās kanalizācijas izvada izbūvi saimnieciskā kārtā, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un tehnisko shēmu.
 
Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem atļauts veikt sertificētai fiziskai personai vai Būvkomersantu reģistrā reģistrētai juridiskai personai.
 
Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA „Jelgavas ūdens” pārstāvis. Pēc pieslēgumu pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA „Jelgavas ūdens” abonentu daļā ir jānoslēdz līgums ar SIA „Jelgavas ūdens” par pakalpojumu saņemšanu.
 
Tālrunis informācijai: 63007106.
 
 
Informācija sagatavota
SIA „Jelgavas ūdens”